Formulár pre vstup na podujatia

Z dôvodu povinnosti uchovávania kontaktu návštevníkov podujatia, bude pred vstupom povinné udať svoje meno a kontakt. Pre rýchlejšie vybavenie je tu možnosť vopred vyplniť formulár s kontaktnými údajmi a pri vstupe ho odovzdať.

Formulár návštevníka kultúrneho podujatia Istra Centra vyplniť a odovzdať pri vstupe na podujatie. Ďakujeme, že nám týmto pomáhate zjednodušiť prístup na podujatie. Formulár na vytlačenie.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť.