Apríl 2017

2.4.2017, 17.00 h
Kufrík
– detská divadelná scéna, účinkuje divadlo FORTISSIMO
– najväčšou prednosťou ich netradične pojatých predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom
Vstupné: 1,50 €
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

3.4.2017, 15.00 – 17.00 h
Veľkonočné inšpirácie
– ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc
Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6

7.4.2017, 18.00 h
Rómeo a Júlia
Po minuloročnej úspešnej premiére a niekoľkých reprízach sa divadelný súbor Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, T-he Divadlo a jeho hostia vracia k tragédii Williama Shakespeara Romeo a Júlia. Tentoraz budú mať diváci možnosť vidieť večný príbeh neželanej lásky v mierne pozmenenej verzii, ktorá bude zároveň absolventským predstavením členov súboru.
– účinkujú T-he Divadlo a žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

8.4.2017, 15.00 h
Valné zhromaždenie MO MS v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

22.4.2017, 13.30 h
Samove hry – Otvorenie turistickej sezóny 2017
– XI. ročník podujatia pre verejnosť, program: skupiny historického šermu, tanca
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch, sokoliari…
Miesto: Námestie J. Kostru
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-Devínska Nová Ves, Istra Centrum

22.4.2017, 17.30 h
Koncert FRAGILE
– vokálna interpretácia známych svetových rock-pop-jazz hitov v zaujímavých a’cappella aranžmánoch – teda len hlasy spevákov bez hudobných nástrojov.
Vstupné: 13 € (časť zo vstupného bude venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine)
Predpredaj: Istra Centrum pondelok -štvrtok od 16:00 do 20:00 hod. a počas každého podujatia
Viac info na tel. č.: 02/64 360 045.
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

24. – 28.4.2017
Deň Zeme
– projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi venovaný mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Organizované podujatia
Miesto: Istra Centrum, Devínska Nová Ves

30.4.2017, 17.00 h
Janko Hraško na cestách
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom
Vstupné: 1,50 €
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43