December 2017

3.12.2017, 15.00 h
Vianočné posedenie MO Matice slovenskej
– slávnostné vianočné posedenie s kultúrnym programom členov a sympatizantov Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

6. a 7.12.2017, 15.00 – 17.00 h
Vôňa Vianoc
– ukážky pečenia vianočných oblátok, zdobenie perníkov
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6

7. – 9.12.2017
Vianočná ulička
– vianočné trhy, živá hudba, občerstvenie
Viac informácií na: www.vianocnaulicka.devinskanovaves.sk
Miesto: Hradištná ulica
Organizuje: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

10.12.2017, 15.00 h
Vianočné posedenie JDS
– vianočné posedenie Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

12.12.2017, 18.00 h
Vianočný vinš
– vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
Miesto : veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

15.12.2017, 14.30 h
Jubilanti
– organizované stretnutie občanov Devínskej Novej Vsi oslavujúcich významné životné jubileum,
pod záštitou starostu mestskej časti
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

16.12.2017, 17.00 h
Vianoce s Kobylkou
– tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

17.12.2017, 16.00 h
Škuja va stieni (Diera v stene)
– predstavenie Chorvátskeho menšinového ochotníckeho divadla v chorvátskom jazyku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

19.12.2017, 17.00 h
Galavečer TC Eleganza
– predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza
– bližšie informácie www.eleganza.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

31.12.2017, 9.30 h
Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu
– pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra je na Kobyle pripravený
spomienkový darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava