Marec – Apríl 2021

Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu a toho, že naše priestory slúžia ako mobilné odberové miesto, na mesiace marec a apríl 2021 neplánujeme žiadne podujatia.