Apríl 2019

6.4.2019, 19.00 h
Swingový bál

12.4.2019, 19.00 h
FRAGILE – Bratislava Narcis Tour 2019

14.4.2019, 17.00 h
Hry jari

15.4.2019, 15.00 – 17.00 h
Veľkonočné inšpirácie

16.4.2019, 9.00 – 13.00 h
Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019

27.4.2019, 13.30 – 19.30 h
Samove hry – Otvorenie turistickej sezóny 2019