Marec – Apríl – Máj 2021

Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu a toho, že naše priestory slúžia ako mobilné odberové miesto, na mesiace marec, apríl a máj 2021 neplánujeme žiadne podujatia.