Domov


O nás:

Istra Centrum, centrum pre voľný čas, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
IČO: 30810493       DIČ: 2020908208

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19 platné od 14. 9. 2020:
https://www.devinskanovaves.sk/sprava/13871/opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-platne-od-14-9-2020.html

 

 

Pozývame:

Poskytujeme:

Pozvánky