Naši známi

MÚ MČ Devínska Nová Ves

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava
 
Detský folklórny súbor KOBYLKA, Hradištná 43, 841 07 Bratislava

Detský folklórny súbor GRBARČIETA, Samova 11, 841 07 Bratislava

Folklórny súbor ČRIP, Pod Lipovým 47, 841 07, Bratislava

DTV – Devínskonovoveská televízia

Tanečné centrum – TC ELEGANZA

Mažoretky TINA

Škola šeliem
 
BUBLINKA
.
.
.
   Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves obstarala do spoločenskej sály Istra Centra nový mobiliár stoly a stohovateľné stoličky s čalúnením. Mobiliár bol spolufinancovaný z prostriedkov Bratislavského kraja z územnej dotácie. Mobiliár bol do spol. sály Istracentra zakúpený za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves, ako aj pre podporu kultúrno-spoločenského života obyvateľov našej mestskej časti.