Kontakty a organizačná štruktúra

Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

 • Dom kultúry (Hradištná 43)
  riaditeľ : tel./fax 02 / 64 77 00 33
  mail: riaditel@istracentrum.sk
  ekonómka: tel./fax 02 / 64 77 00 33
  mail: ekonomka@istracentrum.sk
  prevádzka : tel./fax  02 / 64 36 00 45
  mail: prevadzka@istracentrum.sk
  propagácia: tel./fax  02 / 64 36 00 45
  mail: propagacia@istracentrum.sk

    knižnica (Istrijská 6)                            tel./fax 02 / 64 77 51 90

  mail: kniznica@istracentrum.sk

  Akúkoľvek žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné realizovať na ľubovolnom uvedenom kontakte.
  Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám, ktoré im budú poskytnuté.
  Poplatky sú účtované v zmysle „Sadzobníka poplatkov za poskytnutie informácií“ podľa zákona 211/2000 Z.z.