Zmluvy IC 2019

Zmluvy IC 2019
Názov a číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvySuma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č. 1
MS MO DNVkrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC5,3207.01.201915.01.2019
Dohoda č. 2 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC608,8312.01.201922.01.2019
Dohoda č. 1A MS MO DNV zapožičanie inventára a majetku IC95,7012.01.201922.01.2019
Dohoda č. 1CMRB s.r.okrátkodobé poskytnutie baru30,0012.01.201922.01.2019
Dohoda č.3 Protos Productions krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 901,1420.01.201901.02.2019
Dohoda č. 2CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 30,0026.01.201901.02.2019
Dohoda č. 5Vydavateľ Devínskej Inak krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 595,4226.01.201901.02.2019
Dohoda č. 2A Vydavateľ Devínskej Inak zapožičanie inventára a majetku IC 76,7026.01.201901.02.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 1 MgrArt.Peter Hrbíkumelecké vystúpenie60,0027.01.201901.02.2019
Dohoda č. 7Josef Drevo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 59,8530.01.201901.02.2019
Dohoda č. 4Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 7,9817.01.201901.02.2019
Dohoda č. 8MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3204.02.201915.02.2019
Dohoda č. 9Rybársky ples krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 501,3009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 4A Rybársky ples zapožičanie inventára a majetku IC 55,0009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 3CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 11Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 11,0011.02.201915.02.2019
Dohoda č. 75Bertha Vladimír
krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC
582,2316.02.201925.02.2019
Dohoda č. 5ABertha Vladimír zapožičanie inventára a majetku IC 73,6016.02.201925.02.2019
Dohoda č. 4CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0016.02.201925.02.2019
Dohoda č. 12MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 39,1820.02.201925.02.2019
Dohoda č. 1BMČ BA DNVzabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC16,6020.02.201925.02.2019
Dohoda č. 6Jana Ivanyová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3231.01.201925.02.2019
Dohoda č. 10Hanušovská Eva krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 603,9308.02.201925.02.2019
Dohoda č. 3A Hanušovská Eva zapožičanie inventára a majetku IC 42,9008.02.201925.02.2019
Dohoda č. 5CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0023.02.201904.03.2019
Dohoda č. 13JDS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 72,5824.02.201904.03.2019
Dohoda č. 2BJDS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2024.02.201904.03.2019
Dohoda č. 14CHKS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 613,2502.03.201911.03.2019
Dohoda č. 6ACHKS DNV zapožičanie inventára a majetku IC 55,1002.03.201911.03.2019
Dohoda č. 6CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0002.03.201911.03.2019
Dohoda č. 16MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3204.03.201911.03.2019
Dohoda č. 17Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 2,6604.03.201911.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 2Verner Václav umelecké vystúpenie 350,0005.03.201911.03.2019
Dohoda č. 18OZ Strmý kopec krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 10,0006.03.201911.03.2019
Dohoda č. 19Záhradkári pod Srdcom SZZ ZO 4-28 krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 103,9909.03.201920.03.2019
Dohoda č. 20MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 488,1016.03.201920.03.2019
Dohoda č. 21MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 103,0516.03.201920.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 3Toňa Revajová umelecké vystúpenie 50,0020.03.201929.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.4 Ján Uličiansky umelecké vystúpenie 50,0021.03.201929.03.2019
Dohoda č. 22TC Eleganza krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 85,3921.03.201929.03.2019
Dohoda č. 7ATROJSTEN zapožičanie inventára a majetku IC 45,0022.03.201929.03.2019
Dohoda č. 24MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 90,7124.03.201929.03.2019
Dohoda č. 3BMS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2024.03.201929.03.2019
Dohoda č. 23Josef Drevo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 59,8525.03.201929.03.2019
Dohoda č. 26MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 448,2030.03.2019905.04.2019
Dohoda č. 27 MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 105,0030.03.201905.04.2019
Dohoda č. 25CHKS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 132,3131.03.201905.04.2019
Dohoda č. 8A CHKS MO DNV zapožičanie inventára a majetku IC 12,0031.03.201905.04.2019
Dohoda č. 4B CHKS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8031.03.201905.04.2019
Dohoda č. 15Jana Iványovákrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3207.03.201905.04.2019
Dohoda č. 29MS MO DNVkrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3201.04.201905.04.2019
Dohoda č. 30B.H.S O.Z krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 600,3906.04.201915.04.2019
Dohoda č. 9A B.H.S O.Z zapožičanie inventára a majetku IC 86,5006.04.201915.04.2019
Dohoda č.7C MRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 25,0006.04.201915.04.2019
Dohoda č. 31 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3209.04.201915.04.2019
Dohoda č.32 VOCE s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 156,7212.04.201924.04.2019
Dohoda č.33 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 78,3615.04.201924.04.2019
Dohoda č. 5BSNS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 170,0016.04.201924.04.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.5Mgr.Art. Peter Hrbík umelecké vystúpenie 150,0027.04.201907.05.2019
Dohoda č.34 SZZ ZO4-6 Glavica krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 33,7827.04.201907.05.2019
Dohoda č.6B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 350,0027.04.201907.05.2019
Dohoda č.10A MČ BA-DNV zapožičanie inventára a majetku IC 62,0026.04.201907.05.2019
Dohoda č.36 Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 7,9804.04.201907.05.2019
Dohoda č. 7B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 74,7003.05.201907.05.2019
Dohoda č. 35 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3206.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.6 Mgr.Art. Peter Hrbík umelecké vystúpenie 168,0011.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.7 Bianca Kukučková umelecké vystúpenie 150,0012.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.8 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 50,0012.05.201915.05.2019
Dohoda č. 38 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 11,0013.05.201923.05.2019
Dohoda č. 39 Umelci z Istrijskej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 70,0014.05.201923.05.2019
Dohoda č. 40MŠ M.Marečka krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 69,2217.05.201923.05.2019
Dohoda č. 8B MŠ M.Marečka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8017.05.201923.05.2019
Dohoda č. 9BJDS ZO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2018.05.201923.05.2019
Dohoda č. 41 JDS ZO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 90,7118.05.201923.05.2019
Dohoda č. 42Umelci z Istrijskej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 70,0020.05.201931.05.2019
Dohoda č. 43Lukaš Krist-Bandy studio krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 117,5421.05.201931.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.9 Adam Brosch umelecké vystúpenie 120,0001.06.201906.06.2019
Dohoda č. 37 Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 10,6409.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 45 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 448,2025.05.2019 06.06.2019
Dohoda č.44 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 105,0025.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 46 Urbár DNV pozem.spoločenstvo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 132,3126.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 10B Urbár DNV pozem.spoločenstvo zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8026.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 47 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 122,1929.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 11B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8029.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 48MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3203.06.2019 06.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 10 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 400,0009.06.201912.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 11 Roman Hulák umelecké vystúpenie 100,0009.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 12Zuzana Dudíková umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 13Šimon Dudík umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 14Rudolf Cikatricis umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 15Michal Kolárik umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 16Karol Samko umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 17Miroslav Dudík umelecké vystúpenie 200,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda č. 50Jozef Drevo s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 25,6506.06.201914.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.18 Roman Vamoš umelecké vystúpenie 400,0008.06.201914.06.2019
Dohoda č.12A MČ BA-DNV zapožičanie inventára a majetku IC 67,5008.06.201914.06.2019
Dohoda č. 49 TK DANUBE krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 476,0408.06.201914.06.2019
Dohoda č. 11A TK DANUBE zapožičanie inventára a majetku IC 29,0008.06.201914.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.21 Maroš Klátik umelecké vystúpenie 120,0014.07.201926.07.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.22 Ivica Gabrišová umelecké vystúpenie 120,0014.07.201926.07.2019
Dohoda č. 28 Roďomová Dominika krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 500,0015.06.201926.07.2019
Dohoda č. 51 MČ BA_DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 594,8322.06.201926.07.2019
Dohoda č. 52 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 805,6723.06.201926.07.2019
Dohoda č. 13A MČ ba-dnv zapožičanie inventára a majetku IC 106,5022.06.201927.07.2019
Dohoda č. 54 TC Eleganza krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 102,6225.06.201926.07.2019
Dohoda č. 12B ZŠ P.Horova RR zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8027.06.201926.07.2019
Dohoda č. 55 ZŠ P.Horova RR krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 101,8227.06.201926.07.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.19 Mgr.Zuzana Liptáková umelecké vystúpenie 100,0027.06.201926.07.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.20 Nina Kochová umelecké vystúpenie 100,0027.06.201926.07.2019
Dohoda č. 53 Ivana Nemcová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 93,3006.07.201926.07.2019
Dohoda č. 14A Ivana Nemcová zapožičanie inventára a majetku IC 14,9506.07.201926.07.2019
Dohoda č. 15A Matej Tarabčík zapožičanie inventára a majetku IC 17,5004.07.201926.07.2019
Dohoda č. 16A Matej Tarabčík zapožičanie inventára a majetku IC 10,5018.07.201926.07.2019
Dohoda č. 8C MRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 20,0012.07.201926.07.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.23 Slávka Horváthová umelecké vystúpenie 120,0028.07.201907.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.24 Stano Palúch umelecké vystúpenie 120,00 28.07.2019 07.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.25 Marcel Comendant umelecké vystúpenie 120,00 28.07.2019 07.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.26 Róbert Ragan umelecké vystúpenie 180,00 28.07.2019 07.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.29 Liliana Hussen umelecké vystúpenie 120,0018.08.201923.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.27 Peter Zwiebel umelecké vystúpenie 120,00 18.08.2019 23.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.31 Pavol Varga umelecké vystúpenie 120,00 18.08.2019 23.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.30 Katarína Veselská umelecké vystúpenie 120,00 18.08.2019 23.08.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.28 Robert Kis umelecké vystúpenie 120,00 18.08.2019 23.08.2019
Zmluva o umeleckom vystúpení č.169/2019-9/01-DČ
Dohoda č. 7C MRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 30,0023.08.201903.09.2019
Dohoda č. 56 Rastislav Šimkovič krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 319,4124.08.201903.09.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.32 Mgr.Nikoleta Hrušková umelecké vystúpenie 100,0030.08.201906.09.2019
Dohoda č. 17A Oľga Majdanová zapožičanie inventára a majetku IC 7,0030.08.201906.09.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.33 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 100,0001.09.201906.09.2019
Dohoda č. 59 Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3202.09.201906.09.2019
Dohoda č. 58 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 2,6602.09.201906.09.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.34 Ivica Gábrišová umelecké vystúpenie 200,0010.09.201920.09.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.35 Mgr.art.Peter Hrbík umelecké vystúpenie 40,0015.09.201920.09.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2019/10/20 Stražanovo bábkové divadlo umelecké vystúpenie 250,0019.09.201920.09.2019
Dohoda č.57 Simona Šimkovičová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 177,1007.09.201920.09.20199
Dohoda č.18A Simona Šimkovičová zapožičanie inventára a majetku IC 82,0007.09.201920.09.2019
Dohoda č. 19AKristína Karall zapožičanie inventára a majetku IC 42,0012.09.201920.09.2019
Dohoda č. 62Martina Zdarileková krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 524,3618.09.2019 01.10.2019
Dohoda č. 20AMČ BA-DNV zapožičanie inventára a majetku IC 37,5020.09.2019 01.10.2019
Dohoda č. 63MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 80,0021.09.2019 01.10.2019
Dohoda č. 21ALengyel Mário zapožičanie inventára a majetku IC 70,0026.09.2019 07.10.2019
Dohoda č. 65Milan Kollár krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 120,0027.09.2019 07.10.2019
Dohoda č. 61Mgr.Zuzana Liptáková krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 17,5011.09.2019 07.10.2019
Dohoda č. 60Katarína Vicová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 35,0024.09.2019 07.10.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.36Roman Vámoš umelecké vystúpenie 400,0004.10.2019 15.10.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.37 René Jankovič umelecké vystúpenie 300,0006.10.2019 15.10.2019
Dohoda č.22A Dujnič Stanislasv zapožičanie inventára a majetku IC 10,5007.10.2019 15.10.2019
Dohoda č. 68MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3207.10.2019 15.10.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.39Mgr.Art.Monika Rahlová umelecké vystúpenie 120,0010.10.2019 21.10.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.40Mgr.Art.Ágnes Kolozsi umelecké vystúpenie 120,0010.10.2019 21.10.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.38Mgr.Art.Aneta Lednická ArtD. umelecké vystúpenie 120,0010.10.2019 21.10.2019
Dohoda č.64 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 203,6510.10.2019 21.10.2019
Dohoda č. 13BMČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 166,0010.10.2019 21.10.2019
Dohoda č.69 Brondoš Andrej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 635,7819.10.2019 21.10.2019
Dohoda č. 23ABrondoš Andrej zapožičanie inventára a majetku IC 72,0019.10.2019 21.10.2019
Dohoda č. 24AICHTYS zapožičanie inventára a majetku IC 7,0024.10.2019 30.10.2019
Dohoda č. 70Jaroslav Valentín krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 42,3026.10.2019 30.10.2019
Dohoda č. 71Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC UMZ28.10.2019 30.10.2019
Dohoda č. 66Katarína Vicová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 25,0001.10.2019 30.10.2019
Dohoda č. 67Mgr.Zuzana Liptáková krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 20,0002.10.2019 30.10.2019
Dohoda č. 75Ján Pešadík krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 27,5002.11.2019 11.11.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.43Martin Iványi umelecké vystúpenie 20,0007.11.2019 11.11.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.42Karolína Zvardoňová umelecké vystúpenie 20,0007.11.2019 11.11.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.41Terézia Kotrbčíková umelecké vystúpenie 20,0007.11.2019 11.11.2019
Dohoda č. 25AMartina Zdarileková zapožičanie inventára a majetku IC 50,5009.11.2019 19.11.2019
Dohoda č. 76Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3211.11.2019 19.11.2019
Dohoda č. 72MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3211.11.2019 19.11.2019
Dohoda č. 9CJV Group krátkodobé poskytnutie baru 16,3116.11.2019 19.11.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.44Runák Milan umelecké vystúpenie 100,0016.11.201919.11.2019
Dohoda č. 77 Josef Drevo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 21,1519.11.201927.11.2019
Dohoda č. 74 Mgr.Zuzana Liptáková krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 22,5020.11.201903.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.45 OZ ČRIP umelecké vystúpenie 150,0023.11.201903.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.46 Michal Behún umelecké vystúpenie 150,0023.11.201903.12.2019
Dohoda č. 79 MRB krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 628,2723.11.201903.12.2019
Dohoda č. 10 C MRB krátkodobé poskytnutie baru 50,0023.11.201903.12.2019
Dohoda č. 73 Katarína Vicová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 20,0026.11.201903.12.2019
Zmluva o reklamnej spolupráciBory a.sprezentácia podnikateľ.subjektu3.000,0027.11.201903.12.2019
Zmluva o reklamnej spolupráci Teplo GGE prezentácia podnikateľ.subjektu 1.500,00 27.11.2019 03.12.2019
Zmluva o reklamnej spolupráci K4FIN s.r.o prezentácia podnikateľ.subjektu 300,00 27.11.2019 03.12.2019
Dohoda č. 80 TC Eleganza krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 81,4628.11.201903.12.2019
Dohoda č. 78 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 21,1529.11.201903.12.2019
Dohoda č. 81 MRB krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 549,9929.11.201903.12.2019
Dohoda č. 83 Chorvátsky kultúrny zväz krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 420,0030.11.201903.12.2019
Dohoda č. 82 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 111,5001.12.201910.12.2019
Dohoda č. 15 B MS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2001.12.201910.12.2019
Zmluva o podaní umeleckého výkonuMusichouse s.r.oumelecký výkon3.500,0003.12.201910.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.47 Radovan Tomeš umelecké vystúpenie 60,0004.12.201910.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.50 Oto Gregor umelecké vystúpenie 60,00 04.12.2019 10.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.49 Pavol Štefánek umelecké vystúpenie 60,00 04.12.2019 10.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.48 Andrej Marek Kanja umelecké vystúpenie 60,00 04.12.2019 10.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.51 Michal Mlich umelecké vystúpenie 60,00 04.12.2019 10.12.2019
Dohoda č. 84 Mgr.Zuzana Liptáková krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,0004.12.201910.12.2019
Dohoda č. 85 JDS ZO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 113,3008.12.201918.12.2019
Dohoda č. 14 B JDS ZO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2008.12.201918.12.2019
Dohoda č. 86 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3209.12.201918.12.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.52 Kalnová Mária umelecké vystúpenie 26,0011.12.201918.12.2019
Dohoda č. 87 Umelci z Istrijskej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 126,5211.12.201918.12.2019
Dohoda č. 16 B Umelci z Istrijskej zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 60,0011.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 88 Mč BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 135,5813.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 27 A Mč BA-DNV zapožičanie inventára a majetku IC 56,00 13.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 17 B Mč BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 48,00 13.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 89 Združenie Kobylka krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 669,0014.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 26 A Združenie Kobylka zapožičanie inventára a majetku IC 27,50 14.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 18 B Združenie Kobylka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 60,00 14.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 90 TC Eleganza krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 115,9017.12.2019 18.12.2019
Dohoda č. 28 A BEST BOXING KLUB zapožičanie inventára a majetku IC pre potreby MČ BA-DNV31.12.201931.12.2019