Zmluvy IC 2021

Názov a číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvySuma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č. 1MČ BA – DNVo krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb IC2820,9621.01.202129.01.2021
Dohoda č. 2MČ BA – DNVo krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb IC940,3206.02.202109.02.2021
Dohoda č. 3MČ BA – DNVo krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb IC208,5008.02.202112.02.2021
Zmluva o výpožičke č. 13/2021MČ BA – DNVvýpožička stavby a pozemku11.02.202112.02.2021
Mandátna zmluva – 2021/0303/
000J4R2314L3TO
Mgr. Juraj Lobotkavýberové konanie na dodávateľa zemného plyn23.03.202124.03.2021
Dohoda č. 4Beata Jamborováo krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb ICpre potreby MČ-BA DNV12.04.202115.04.2021