Zmluvy IC 2013

Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda 1/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 07.01.2013 07.01.2013
Dohoda 2/2013 SZTP krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 09.01.2013 09.01.2013
Dohoda 1A/2013 Daniel Fronc zapožičanie inventára a majetku 7 11.01.2013 11.01.2013
Dohoda 1C/2013 u Michala s.r.o. krátkodobé poskytnutie služieb baru 23,3 12.01.2013 12.01.2013
Dohoda 3/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 411,39 12.01.2013 12.01.2013
Dohoda 2A/2013 MO Matica Slovenská zapožičanie inventára a majetku 42,05 12.01.2013 12.01.2013
Dohoda 4/2013 Občianske združenie Devínska INAK krátkodobé poskytnutie priestorov 391,8 15.01.2013 15.01.2013
Dohoda 6/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 18.01.2013 18.01.2013
Dohoda 8/2013 Medicalproducts s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 171,99 21.01.2013 21.01.2013
Dohoda 11/2013 MČ DNV, TIK krátkodobé poskytnutie priestorov zdarma pre MČ 24.01.2013 24.01.2013
Dohoda 7/2013 Roman Jajcay- RVL krátkodobé poskytnutie priestorov 6 24.01.2013 24.01.2013
Dohoda 3A/2013 OZ Devínska INAK zapožičanie inventára a majetku 42,6 25.01.2013 25.01.2013
Dohoda 1B/2013 OZ Devínska INAK zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 49,8 26.01.2013 26.01.2013
Dohoda 2C/2013 „u Michala“ s.r.o. krátkodobé poskytnutie služieb baru 25,63 26.01.2013 26.01.2013
Dohoda 10/2013 SZZ ZO 4-28,Pod Srdcom krátkodobé poskytnutie priestorov 93,63 27.01.2013 27.01.2013
Dohoda 12/2013 Lubomír Lauko krátkodobé poskytnutie priestorov 10 29.01.2013 29.01.2013
Dohoda 13/2013 MČ DNV, TIK krátkodobé poskytnutie priestorov zdarma pre MČ 31.01.2013 31.01.2013
Zmluva 17E Elma divadelné predstavenie pre deti 185 31.01.2013 31.01.2013
Dohoda 3C/2013 „u Michala“ s.r.o. krátkodobé poskytnutie služieb baru 23,3 01.02.2013 01.02.2013
Dohoda 5/2013 Ples Rybári krátkodobé poskytnutie priestorov 411,39 01.02.2013 01.02.2013
Dohoda 4A/2013 Ples Rybári zapožičanie inventára a majetku 64,3 01.02.2013 01.02.2013
Dohoda 16/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 3,99 04.02.2013 04.02.2013
Dohoda 14/2013 SZTP krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 06.02.2013 06.02.2013
Dohoda 17/2013 ŠK Strelec krátkodobé poskytnutie priestorov 13,3 08.02.2013 08.02.2013
Dohoda 7A/2013 Črip zapožičanie inventára a majetku 19,5 08.02.2013 08.02.2013
Dohoda 5C/2013 „u Michala“ s.r.o. krátkodobé poskytnutie služieb baru 23,3 09.02.2013 09.02.2013
Dohoda 15/2013 Chorvátsky kultúrny spolok D.N.V krátkodobé poskytnutie priestorov 430,98 09.02.2013 09.02.2013
Dohoda 6A/2013 Chorvátsky kultúrny spolok D.N.V zapožičanie inventára a majetku 47,1 09.02.2013 09.02.2013
Dohoda 1/2013 Šenigla Stanislav uskutočnenie vystúpenia (programu) 300 12.02.2013 12.02.2013
Zmluva SOZA hromadná licenčná zmluva   12.02.2013 12.02.2013
Dohoda 18/2013 Second Time s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov 117,54 12.02.2013 12.02.2013
Dohoda 19/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 14.02.2013 14.02.2013
Dohoda 20/2013 Roman Jajcay- RVL krátkodobé poskytnutie priestorov 6 15.02.2013 15.02.2013
Dohoda 21/2013 MO JDS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 46,81 16.02.2013 16.02.2013
Dohoda 2B/2013 MO JDS DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 18.02.2013 18.02.2013
Zmluva 2013/03/17 Stražanovo bábkové divadlo vytvorenie umeleckého výkonu 166 18.02.2013 18.02.2013
Dohoda 5A/2013 ZŠ I. Bukovčana 3 zapožičanie inventára a majetku 22,5 18.02.2013 18.02.2013
Dohoda 23/2013 Hudobné centrum krátkodobé poskytnutie priestorov 78,36 20.02.2013 20.02.2013
Dohoda 24/2013 BNM Slovakia s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 22.02.2013 22.02.2013
Dohoda 27/2013 Dobrovoľný hasičský zbor krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 23.02.2013 23.02.2013
Dohoda 25/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 25.02.2013 25.02.2013
Dohoda 28/2013 Lukáš Pešta krátkodobé poskytnutie priestorov 13,3 01.03.2013 01.03.2013
Dohoda 33/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 15.03.2013 15.03.2013
Dohoda 29/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 04.03.2013 04.03.2013
Dohoda 30/2013 SZTP krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 06.03.2013 06.03.2013
Dohoda 26/2013 SZTP krátkodobé poskytnutie priestorov 62,42 09.03.2013 09.03.2013
Dohoda 4B/2013 SZTP zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 09.03.2013 09.03.2013
Dohoda 31/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 10.03.2013 10.03.2013
Dohoda 3B/2013 MO Matica Slovenská zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 10.03.2013 10.03.2013
Dohoda 35/2013 ŠK STRELEC krátkodobé poskytnutie priestorov 15,96 15.03.2013 15.03.2013
Dohoda 36/2013
MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 3,99 19.03.2013 19.03.2013
Dohoda 34/2013
ZUŠ – združ. rodičov krátkodobé poskytnutie priestorov 97,95 20.03.2013 20.03.2013
Dohoda 8A/2013 ZUŠ – združ. rodičov zapožičanie inventára a majetku 39 20.03.2013 20.03.2013
Dohoda 5B/2013 ZUŠ – združ. rodičov zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 20.03.2013 20.03.2013
Dohoda 37/2013 BNM Slovakia s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 22.03.2013 22.03.2013
Dohoda 22/2013 Danko Beran krátkodobé poskytnutie priestorov 274,26 23.03.2013 23.03.2013
Dohoda 38/2013 Eurotex – RE, s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 20 25.03.2013 25.03.2013
Dohoda 39/2013 Eurotex – RE, s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 20 26.03.2013 26.03.2013
Dohoda o uskutočnení vystúpenia 1/2013 FIČOR Richard vystúpenie kapely 550 26.03.2013 26.03.2013
Dohoda 40/2013 MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov zdarma pre potreby MČ 27.03.2013 27.03.2013
Dohoda 6B/2013 MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 27.03.2013 27.03.2013
Dohoda 41/2013 Spoločnosť Družstvo D.N.V krátkodobé poskytnutie priestorov 135,48 04.04.2013 04.04.2013
Dohoda 7B/2013 Spoločnosť Družstvo D.N.V zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 49,8 04.04.2013 04.04.2013
Dohoda 42/2013 SZPB krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 06.04.2013 06.04.2013
Dohoda 43/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 08.04.2013 08.04.2013
Dohoda 44/2013 SMER krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 09.04.2013 09.04.2013
Dohoda 45/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 12.04.2013 12.04.2013
Dohoda 46/2013 CHKS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 97,62 14.04.2013 14.04.2013
Dohoda 9A/2013 CHKS DNV zapožičanie inventára a majetku 12 14.04.2013 14.04.2013
Dohoda 8B/2013 CHKS DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 14.04.2013 14.04.2013
Zmluva o dielo Takáč Vladimír práce v kultúrnom dome 1642 25.04.2013 25.04.2013
Dohoda 10A/2013 MČ DNV TIK DNV zapožičanie inventára a majetku zdarma pre MČ 20.04.2013 20.04.2013
Dohoda 9B/2013 MČ DNV TIK DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 166 20.04.2013 20.04.2013
Dohoda 47/2013 Pešta Lukáš krátkodobé poskytnutie priestorov 10,64 23.04.2013 23.04.2013
Dohoda 48/2013
Družstvo podielnikov Devín krátkodobé poskytnutie priestorov 135,48 29.04.2013 29.04.2013
Dohoda 10B/2013 Družstvo podielnikov Devín zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 58,1 29.04.2013 29.04.2013
Dohoda o uskut. programu 4/2013 Šepítková Natália príležitostné umelecké vystúpenie 30 30.04.2013 30.04.2013
Dohoda o uskut. programu 3/2013 Mgr. Paprčka Ján príležitostné umelecké vystúpenie 200 30.04.2013 30.04.2013
Dohoda 11A/2013 Rác Daniel zapožičanie inventára a majetku 3,5 03.05.2013 03.05.2013
Zmluva o dielo
Vollek Jozef kúrenárske práce 1077,6    
Dohoda 49/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 06.05.2013 06.05.2013
Dohoda 13A/2013 Dedinský Kamil zapožičanie inventára a majetku 10 10.05.2013 10.05.2013
Dohoda 12A/2013 ZUŠ zapožičanie inventára a majetku 17,5 10.05.2013 10.05.2013
Dohoda 50/2013 JDS krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 10.05.2013 10.05.2013
Dohoda 12B/2013 JDS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 10.05.2013 10.05.2013
Dohoda o uskut. programu 6/2013 Veselská Katarína príležitostné umelecké vystúpenie 100 13.05.2013 13.05.2013
Dohoda o uskut. programu 5/2013 Gábrišová Ivica príležitostné umelecké vystúpenie 100 13.05.2013 13.05.2013
Dohoda 51/2013 ZUŠ-RZ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 14.05.2013 14.05.2013
Dohoda 57/2013 ZUŠ-RZ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 28.05.2013 28.05.2013
Dohoda 16A/2013 Mašek Branislav zapožičanie inventára a majetku 35 15.05.2013 15.05.2013
Dohoda 54/2013 Gymnázium Bilíkova krátkodobé poskytnutie priestorov 176,31 15.05.2013 15.05.2013
Dohoda 15A/2013 Gymnázium Bilíkova zapožičanie inventára a majetku 31,9 15.05.2013 15.05.2013
Dohoda 17A/2013 Beseda Bohumír zapožičanie inventára a majetku 7 16.05.2013 16.05.2013
Dohoda 14A/2013 Lachkovič Ivan zapožičanie inventára a majetku 58,5 14.05.2013 14.05.2013
Dohoda 52/2013 BNM Slovakia s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 171,99 16.05.2013 16.05.2013
Dohoda 53/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 17.05.2013 17.05.2013
Dohoda 55/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 3,99 20.05.2013 20.05.2013
Zmluva o uskut. vystúpenia 90E
ELMA uskutočnenie vystúpenia 210 22.05.2013 22.05.2013
Dohoda 56/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 281,27 25.05.2013 25.05.2013
Dohoda 13B/2013 MO Matica Slovenská zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 107,9 26.05.2013 26.05.2013
Dohoda 18A/2013 MO Matica Slovenská zapožičanie inventára a majetku   26.05.2013 26.05.2013
Dohoda 58/2013 ZUŠ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 31.05.2013 31.05.2013
Dohoda o uskutočnení vystúpenia 7/2013 Mgr. Anna Bieliková Príležitostné umelecké vystúpenie 20 01.06.2013 01.06.2013
Dohoda 20B/2013 MČ – MÚ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 166 01.06.2013 01.06.2013
Dohoda 60/2013 SZZP krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 05.06.2013 05.06.2013
Dohoda 62/2013 ZUŠ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 06.06.2013 06.06.2013
Dohoda 19A/2013 Zdenko Duchoň zapožičanie inventára a majetku 30,31 08.06.2013 08.06.2013
Dohoda 59/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 10.06.2013 10.06.2013
Dohoda 63/2013 BNM Slovakia s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 184,27 10.06.2013 10.06.2013
Dohoda 61/2013 FK. Lokomotíva DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 195,9 12.06.2013 12.06.2013
Dohoda 14B/2013 FK. Lokomotíva DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 12.06.2013 12.06.2013
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2013/08/04
Stražanovo bábkové divadlo program-hra Gašparko a Drak 250 13.06.2013 13.06.2013
Dohoda 20A/2013 FK. Lokomotíva DNV zapožičanie inventára a majetku 101,29 15.06.2013 15.06.2013
Zmluva č.:0613_146 Hudobný fond poskytnutie grantu 200 20.06.2013 20.06.2013
Dohoda 21A/2013 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku zapožičanie inventára a majetku 128 21.06.2013 21.06.2013
Dohoda 64/2013 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku krátkodobé poskytnutie priestorov   22.06.2013 22.06.2013
Dohoda 65/2013 ZŠ P.Horova 16 krátkodobé poskytnutie priestorov zdarma pre ZŠ v DNV 26.06.2013 26.06.2013
Dohoda 16B/2013 ZŠ P.Horova 16 zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 27.06.2013 27.06.2013
Dohoda 66/2013 Slovenská YOYO asociácia krátkodobé poskytnutie priestorov 185,65 29.06.2013 29.06.2013
Dohoda 67/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 01.07.2013 01.07.2013
Dohoda 68/2013 Hradil Rostislav krátkodobé poskytnutie priestorov 156,72 01.07.2013 01.07.2013
Dohoda 22A/2013 Hradil Rostislav zapožičanie inventára a majetku 80,7 06.07.2013 06.07.2013
Dohoda 17B/2013 Hradil Rostislav zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 01.07.2013 01.07.2013
Dohoda 6C/2013 Milan Vykydal krátkodobé poskytnutie služieb baru 18,64 04.07.2013 04.07.2013
Dohoda 69/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 12.07.2013 12.07.2013
Dohoda 23A/2013 Zelinková Irma zapožičanie inventára a majetku 15 12.07.2013 12.07.2013
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 98E ELMA Program: Slncový kôň 235 22.07.2013 22.07.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-6646/2013/2.5 Ministerstvo kultúry SR poskytnutie dotácie – nákup kníh 500 22.07.2013 22.07.2013
Dohoda 15B/2013 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 116,2 24.07.2013 24.07.2013
Dohoda 7C/2013 Milan Vykydal krátkodobé poskytnutie služieb baru 18,64 26.07.2013 26.07.2013
Dohoda 70/2013 BNM Slovakia s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 07.08.2013 07.08.2013
Dohoda 26A/2013 Benáček Mário zapožičanie inventára a majetku 21 15.08.2013 15.08.2013
Dohoda 71/2013 Ivan&Patrik s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 40 16.08.2013 16.08.2013
Dohoda 27A/2013 DUKEB zapožičanie inventára a majetku 3 30.08.2013 30.08.2013
Dohoda č.8/2013 Mgr. Tehlárová Katarína príležitostné umelecké vystúpenie 50 01.09.2013 01.09.2013
Dohoda 72/2013 SZPB krátkodobé poskytnutie priestorov 3,99 01.09.2013 01.09.2013
Zmluva o dielo Takáč Vladimír vykonanie prác v kultúrnom dome 1300 06.09.2013 06.09.2013
Dohoda o využití priestorov IC Činoherný klub DNV využitie priestorov IC   06.09.2013 06.09.2013
Dohoda o využití priestorov IC ELEGANZA využitie priestorov IC   06.09.2013 06.09.2013
Dohoda 28A/2013 HOLLEN s.r.o. zapožičanie inventára a majetku 17,5 07.09.2013 07.09.2013
Dohoda 73/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 09.09.2013 09.09.2013
Dohoda o využití priestorov IC DFS Kobylka využitie priestorov IC   10.09.2013 10.09.2013
Zmluva o dielo MS-SOFT, s.r.o. dodávka knižničného programu 2412 10.09.2013 10.09.2013
Dohoda 74/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 13.09.2013 13.09.2013
Dohoda 30A/2013 Dukeb zapožičanie inventára a majetku 4,5 20.09.2013 20.09.2013
Dohoda 29A/2013 FS Črip zapožičanie inventára a majetku 59,5 21.09.2013 21.09.2013
Dohoda 75/2013 Eurotex – RE. s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 49 23.09.2013 23.09.2013
Zmluva č. 65/2013 Malokarpatské osvetové stredisko Jablkové hodovanie 2013 500 25.09.2013 25.09.2013
Dohoda 31A/2013 Dukeb zapožičanie inventára a majetku 4,5 27.09.2013 27.09.2013
Dohoda 32A/2013 Fighting Flics Bratislava o.z. zapožičanie inventára a majetku 35 29.09.2013 29.09.2013
Dohoda 76/2013 Družstvo DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 135,48 30.09.2013 30.09.2013
Dohoda 18B/2013 Družstvo DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 30.09.2013 30.09.2013
Dohoda 78/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 78,025 05.10.2013 05.10.2013
Dohoda 19B/2013 MO Matica Slovenská zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 05.10.2013 05.10.2013
Dohoda 79/2013 MO Matica Slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 07.10.2013 07.10.2013
Zmluva o vytv. um. výkonu č. 2013/11/10 Stražanovo bábkové divadlo Hra – Aladinova zázračná lampa 250 09.10.2013 09.10.2013
Dohoda 89/2013 ŠK Strelec DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 31,5 09.10.2013 09.10.2013
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 11/2013 Šepítková Natália Príležitostné umelecké vystúpenie 50 10.10.2013 10.10.2013
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 9/2013
Hapl Vladimír Príležitostné umelecké vystúpenie 110 10.10.2013 10.10.2013
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 10/2013
Škultéty Vladimír Príležitostné umelecké vystúpenie 110 10.10.2013 10.10.2013
Zmluva o uskutoč. vystúpenia 131E ELMA Diskoparáda Šaša Maroša 330 10.10.2013 10.10.2013
Dohoda 81/2013 Jablkové hodovanie krátkodobé poskytnutie priestorov 121,3 12.10.2013 12.10.2013
Dohoda 34A/2013 Jablkové hodovanie zapožičanie inventára a majetku 48,5 12.10.2013 12.10.2013
Dohoda 21B/2013 Jablkové hodovanie zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 166 12.10.2013 12.10.2013
Dohoda 83/2013 Smer – sociálna demokracia krátkodobé poskytnutie priestorov 117,54 21.10.2013 21.10.2013
Dohoda 84/2013 BNM Slovakia s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 22.10.2013 22.10.2013
Dohoda 85/2013 Milan Kuruc krátkodobé poskytnutie priestorov 78,36 23.10.2013 23.10.2013
Dohoda 23B/2013 Milan Kuruc zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 23.10.2013 23.10.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 12/2013 Husseinová Marta Príležitostné umelecké vystúpenie 70 11.10.2013 11.10.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 13/2013 Runák Milan Príležitostné umelecké vystúpenie 136,5 19.10.2013 19.10.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 14/2013 Ing. Barantal Samuel Príležitostné umelecké vystúpenie 150 20.11.2013 20.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 15/2013 OZ Folklórny súbor ČRIP Príležitostné umelecké vystúpenie 150 20.11.2013 20.11.2013
Dohoda 33A/2013 Devínska Inak OZ zapožičanie inventára a majetku 21 06.10.2013 06.10.2013
Dohoda 82/2013 Mestska časťBA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 39,18 15.10.2013 15.10.2013
Dohoda 22B/2013 Mestska časťBA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 16.10.2013 16.10.2013
Dohoda 8C/2013 Formula cafe krátkodobé poskytnutie služieb baru 16,31 19.10.2013 19.10.2013
Dohoda 86/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 25.10.2013 25.10.2013
Dohoda 89/2013 Ing.Miroslav Radič krátkodobé poskytnutie priestorov 300 31.10.2013 31.10.2013
Dohoda 88/2013 ŠK Strelec krátkodobé poskytnutie priestorov 430,98 28.10.2013 28.10.2013
Dohoda 24B/2013 ŠK Strelec zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 182,6 28.10.2013 28.10.2013
Dohoda 87/2013 Rozhlas a televízia Slovenska krátkodobé poskytnutie priestorov 130 28.10.2013 28.10.2013
Dohoda 90/2013 MO DNV Matica slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 04.11.2013 04.11.2013
Dohoda 91/2013 Mestska časťBA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 79,8 08.11.2013 08.11.2013
Dohoda 35A/2013 Lachkovič Ivan zapožičanie inventára a majetku 16 12.11.2013 12.11.2013
Dohoda 92/2013 Devínska Inak OZ krátkodobé poskytnutie priestorov 7,98 14.11.2013 14.11.2013
Dohoda 95/2013 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 15.11.2013 15.11.2013
Dohoda 93/2013 Slovenský červený kríž MS  DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 16.11.2013 16.11.2013
Dohoda 26B/2013 Slovenský červený kríž MS  DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 16.11.2013 16.11.2013
Dohoda 94/2013 SZTP DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 16.11.2013 16.11.2013
Dohoda 25B/2013 SZTP DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 16.11.2013 16.11.2013
Dohoda 97/2013 MO DNV Matica slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 156,72 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 36A/2013 MO DNV Matica slovenská zapožičanie inventára a majetku 40,25 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 27B/2013 MO DNV Matica slovenská zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 37A/2013 Devínska Inak OZ zapožičanie inventára a majetku 8,5 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 9C/2013 GALLOPER krátkodobé poskytnutie služieb baru 4,66 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 16/2013 Fičor Richard Príležitostné umelecké vystúpenie 600 22.11.2013 22.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 17/2013 Tomáš Ondriáš Príležitostné umelecké vystúpenie 70 22.11.2013 22.11.2013
Dohoda 40A/2013 Marta Zemanová zapožičanie inventára a majetku 14 22.11.2013 22.11.2013
Dohoda 101/2013 Chorvátsky kultúrny spolok DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 156,72 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda 38A/2013 Chorvátsky kultúrny spolok DNV zapožičanie inventára a majetku 48,1 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda 100/2013 Mestska časťBA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 79,8 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 22/2013 Oto Gregor Príležitostné umelecké vystúpenie 75 27.11.2013 27.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 19/2013 Radovan Tomeš Príležitostné umelecké vystúpenie 75 27.11.2013 27.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 18/2013 Jaroslav Hruška Príležitostné umelecké vystúpenie 60 27.11.2013 27.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 20/2013 Andrej Marek Kanja Príležitostné umelecké vystúpenie 75 27.11.2013 27.11.2013
Dohoda o uskut. vystúpenia 21/2013 Pavol Štefánek Príležitostné umelecké vystúpenie 75 27.11.2013 27.11.2013
Dohoda 99/2013 BNM Slovakia krátkodobé poskytnutie priestorov 171,99 28.11.2013 28.11.2013
Dohoda 98/2013 Corvus Arma krátkodobé poskytnutie priestorov 420 29.11.2013 29.11.2013
Dohoda 39A/2013 Corvus Arma zapožičanie inventára a majetku 10 29.11.2013 29.11.2013
Dohoda 102/2013 MO DNV Matica slovenská krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 02.12.2013 02.12.2013
Dohoda 77/2013 VlaHan. s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 70 03.10.2013 03.10.2013
Dohoda 87/2013 Rozhlas a televízia Slovenska krátkodobé poskytnutie priestorov 130 28.10.2013 28.10.2013
Dohoda 90/2013 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 04.11.2013 04.11.2013
Dohoda 91/2013 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 79,8 08.11.2013 08.11.2013
Dohoda 37A/2013 O.Z. Devínska Inak zapožičanie inventára a majetku 8,5 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 97/2013 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 156,72 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 36A/2013 MO MS zapožičanie inventára a majetku 40,25 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 27B/2013 MO MS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 17.11.2013 17.11.2013
Dohoda 100/2013 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 79,8 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda 101/2013 CHKS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 156,72 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda 38A/2013 CHKS DNV zapožičanie inventára a majetku 13,1 23.11.2013 23.11.2013
Dohoda 98/2013 Corvus Arma krátkodobé poskytnutie priestorov 341,67 29.11.2013 29.11.2013
Dohoda 39A/2013 Corvus Arma zapožičanie inventára a majetku 10 29.11.2013 29.11.2013
Dohoda 102/2013 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 02.12.2013 02.12.2013
Dohoda 110/2013 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 1000 06.12.2013 06.12.2013
Dohoda o usk. vyst. 23/2013 Šepítková Natália Príležitostné umelecké vystúpenie 100 06.12.2013 06.12.2013
Dohoda 41A/2013 MÚ DNV zapožičanie inventára a majetku 56 06.12.2013 06.12.2013
Dohoda 103/2013 ZUŠ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 10.12.2013 10.12.2013
Dohoda 105/2013 Združenie Kobylka krátkodobé poskytnutie priestorov 509,34 12.12.2013 12.12.2013
Dohoda 104/2013 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 78,36 12.12.2013 12.12.2013
Dohoda 28B/2013 MÚ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 12.12.2013 12.12.2013
Dohoda 42A/2013 MÚ DNV zapožičanie inventára a majetku 60,85 12.12.2013 12.12.2013
Dohoda 43A/2013 Združenie Kobylka zapožičanie inventára a majetku 59,25 13.12.2013 13.12.2013
Dohoda 29B/2013 Združenie Kobylka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 13.12.2013 13.12.2013
Dohoda 10C/2013 u Michala, s.r.o. krátkodobé poskytnutie služieb baru 23,3 13.12.2013 13.12.2013
Dohoda 96/2013 Monika Kačeriaková krátkodobé poskytnutie priestorov 21 14.12.2013 14.12.2013
Dohoda 106/2013 JDS krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 14.12.2013 14.12.2013
Dohoda 30B/2013 JDS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 14.12.2013 14.12.2013
Dohoda 108/2013 ŠK Strelec krátkodobé poskytnutie priestorov 35 15.12.2013 15.12.2013
Dohoda 107/2013 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 65,08 15.12.2013 15.12.2013
Dohoda 31B/2013 MO MS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 15.12.2013 15.12.2013
Dohoda 109/2013 ZŠ. I. Bukovčana 1-3 krátkodobé poskytnutie priestorov Zdarma pre ZŠ DNV 18.12.2013 18.12.2013
Dohoda 32B/2013 ZŠ. I. Bukovčana 1-3 zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 18.12.2013 18.12.2013