Zmluvy IC 2016

 

Zmluvy IC 2016
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č.1/2016  MS MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 04.01.2016 04.01.2016
Dohoda č.2/2016  MS MO DNV  poskytnutie priestorov 493,13 09.01.2016 09.01.2016
Dohoda č.1A/2016  MS MO DNV  poskytnutie inventára 41,4 09.01.2016 09.01.2016
Dohoda č.1C/2016  MILANIA poskytnutie priestorov baru 25,63 09.01.2016 09.01.2016
Dohoda č.3/2016  Rodičovské združenie pri ZUŠ  poskytnutie priestorov 549,23 16.01.2016 16.01.2016
Dohoda č.2A/2016  Rodičovské združenie pri ZUŠ  poskytnutie inventára 116,05 16.01.2016 16.01.2016
Dohoda č.2/2016  Rodičovské združenie pri ZUŠ  poskytnutie priestorov baru 25,63 16.01.2016 16.01.2016
Dohoda č.4/2016  Mestská časť BA- DNV  poskytnutie priestorov 20,36 20.01.2016 20.01.2016
Dohoda č.1B/2016   Mestská časť BA- DNV  zabezpečenie ozvučenia 33,2 21.01.2016 21.01.2016
Dohoda č.5/2016 Gašparíková Jarmila  poskytnutie priestorov 508,5 22.01.2016 22.01.2016
Dohoda č.3A/2016  Gašparíková Jarmila  poskytnutie inventára 72,65 22.01.2016 22.01.2016
Dohoda č.3C/2016  MILANIA poskytnutie priestorov baru 23,3 23.01.2016 23.01.2016
Dohoda č.7/2016  Kolega Peter  poskytnutie priestorov 27,5 29.01.2016 29.01.2016
Dohoda č.6/2016 OZ Devínska Inak  poskytnutie priestorov 549,23 30.01.2016 30.01.2016
Dohoda č.4A/2016 OZ Devínska Inak  poskytnutie inventára 73,8 30.01.2016 30.01.2016
Dohoda č.4C/2016 MILANIA poskytnutie priestorov baru 25,63 30.01.2016 30.01.2016
Dohoda č.9/2016 MS MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 01.02.2016 01.02.2016
Dohoda č.8/2016 JaGoArs poskytnutie priestorov 31,88 01.02.2016 01.02.2016
Dohoda č.5A/2016 Rada rodičov Chabik poskytnutie inventára 40 04.02.2016 04.02.2016
Dohoda č.6C/2016 MILANIA poskytnutie priestorov baru 11,65 04.02.2016 04.02.2016
Dohoda č.5C/2016 MILANIA poskytnutie priestorov baru 25,63 06.02.2016 06.02.2016
Dohoda č.10/2016 Chorvátsky kult.spolok DNV poskytnutie priestorov 547,68 06.02.2016 06.02.2016
Dohoda č.6A/2016 Chorvátsky kult.spolok DNV poskytnutie inventára 70,10 06.02.2016 06.02.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Kordoš Michal umelecké vystúpenie 300,00 09.02.2016 09.02.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Hamranová Juliana umelecké vystúpenie 50,00 14.02.2016 14.02.2016
Dohoda č. 11/2016  JDS  poskytnutie priestorov 77,38 13.02.2016 23.02.2016
Dohoda č. 2B/2016  JDS  zabezpečenie ozvučenia 33,20 13.02.2016 23.02.2016
Dohoda č. 7A/2016  Dušan Granec  poskytnutie inventára 29,65 19.02.2016 29.02.2016
Dohoda č. 12/2016  Poistpoint s.r.o.  poskytnutie priestorov 366,45 04.03.2016 11.03.2016
Dohoda č. 8A/2016  Poistpoint s.r.o.  poskytnutie inventára 74,50 04.03.2016 11.03.2016
Dohoda č.13/2016   Mestská časť BA- DNV  poskytnutie priestorov 100,80 05.03.2016 11.03.2016
Dohoda č 14/2016  MS MO DNV  poskytnutie priestorov 5,32 07.03.2016 11.03.2016
Dohoda č. 15/2016  ŠK Strelec D.N.V.  poskytnutie priestorov 35,25 09.03.2016 21.03.2016
Dohoda č. 16/2016  Obvodná polovnícka komora BA  poskytnutie priestorov 977,52 10.03.2016 21.03.2016
Dohoda č. 9A/2016  Poľovná spoločnosť DNV  poskytnutie inventára 18,00 11.03.2016 21.03.2016
Dohoda č. 17/2016  DO Fénix M-klub BA  poskytnutie priestorov 185,92 13.03.2016  21.03.2016
Dohoda č. 3B/2016   DO Fénix M-klub BA zabezpečenie ozvučenia 66,40 14.03.2016 21.03.2016
Dohoda č. 18/2016  JaGo Ars s.r.o.  poskytnutie priestorov 23,24 29.03.2016 08.04.2016
Dohoda č. 19/2016  SZZ ZO 4-28 Pod Srdcom  poskytnutie priestorov 74,74 02.04.2016 08.04.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Juliana Hamranová  umelecké vystúpenie 50,00 03.04.2016 08.04.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Filip Biró  umelecké vystúpenie 50,00 03.04.2016 08.04.2016
Dohoda č. 20/2016  MS MO DNV  poskytnutie priestorov 5,32 04.04.2016 08.04.2016
Dohoda č. 21/2016  Mestská časť BA- DNV  poskytnutie priestorov 81,98 10.04.2016 12.04.2016
Dohoda č. 4B/2016  Mestská časť BA- DNV  zabezpečenie ozvučenia 33,20 10.04.2016 12.04.2016
Dohoda č. 10A/2016  Andrea Hozzánková  poskytnutie inventára 35,00 12.04.2016 12.04.2016
Dohoda č. 12A/2016  Mestská časť BA- DNV  poskytnutie inventára 63,00 22.04.2016 25.04.2016
Dohoda č. 5B/2016  Mestská časť BA- DNV  zabezpečenie ozvučenia 200,00 22.04.2016 25.04.2016
Dohoda č. 22/2016  Chorvátsky kult.spolok DNV  poskytnutie priestorov 120,67 24.04.2016 25.04.2016
Dohoda č. 11A/2016  Chorvátsky kult.spolok DNV  poskytnutie inventára  12,00 24.04.2016 25.04.2016
Dohoda č. 6B/2016  Chorvátsky kult.spolok DNV  zabezpečenie ozvučenia 49,80 24.04.2016 25.04.2016
Dohoda č. 13A/2016  Roman Mozsi  poskytnutie inventára 49,00 29.04.2016 30.04.2016
Dohoda č. 23/2016 Acappella  poskytnutie priestorov 299,48 29.04.2016 30.04.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Ing. Darina Zemanová  umelecké vystúpenie 270,00 30.04.2016 30.04.2016
Dohoda č. 25/2016 MS MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 02.05.2016 09.05.2016
Dohoda č. 27/2016 MŠ M.Marečka 20 poskytnutie priestorov 59,13 06.05.2016 09.05.2016
Dohoda č. 8B/2016  MŠ M.Marečka 20  zabezpečenie ozvučenia 16,60 06.05.2016 09.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Zuzana Hanusová  umelecké vystúpenie 120,00 08.05.2015 09.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková umelecké vystúpenie 50,00 08.05.2015 09.05.2016
Dohoda č. 7B/2016  Mestská časť BA- DNV  zabezpečenie ozvučenia 16,60 06.05.2016 09.05.2016
Dohoda č. 15A/2016  Dušan Granec  poskytnutie inventára 6,00 09.05.2016 09.05.2016
Dohoda č. 14A/2016   Dušan Granec  poskytnutie inventára 7,00 09.05.2016 09.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Martanovič Dominik  umelecké vystúpenie 40,00 13.05.2016 20.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Rajt Miroslav  umelecké vystúpenie 500,00 13.05.2016 20.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vrábel Matej  umelecké vystúpenie 50,00 13.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 29/2016  Mestská časť BA- DNV  poskytnutie priestorov 224,68 15.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 10B/2016  Mestská časť BA- DNV   zabezpečenie ozvučenia 74,70 15.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 28/2016  Mestská časť BA- DNV  poskytnutie priestorov 341,94 14.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 30/2016  RZ ZUŠ  poskytnutie priestorov 50,00 17.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 16A/2016  Dušan Granec  poskytnutie inventára 7,00 20.05.2016 20.05.2016
Dohoda č. 33/2016  OZ Strmý kopec  poskytnutie priestorov 8,25 20.05.2016 20.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Dominik Štofko   umelecké vystúpenie 50,00 22.05.2016 27.05.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Juliana Hamranová   umelecké vystúpenie 50,00 22.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 31/2016  JDS MO DNV  poskytnutie priestorov 120,67 21.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 11B/2016  JDS MO DNV  zabezpečenie ozvučenia 33,20 21.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 32/2016  Družstvo pod. Devín  poskytnutie priestorov 101,82 23.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 12B/2016  Družstvo pod. Devín   zabezpečenie ozvučenia 41,50 23.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 17A/2016  Kamil Dedinský  poskytnutie inventára 10,00 27.05.2016 27.05.2016
Dohoda č. 34/2016  Zväz záhradkárov Glavica poskytnutie priestorov 8,16 28.05.2016 06.06.2016
Dohoda č. 18A/2016  Jozef Klečík  poskytnutie inventára 16,00 03.06.2016 06.06.2016
Dohoda č. 35/2016  Koupy Vilém  poskytnutie priestorov 271,98 04.06.2016 06.06.2016
Dohoda č. 19A/2016  Koupy Vilém  poskytnutie inventára 92,40 04.06.2016 06.06.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková  umelecké vystúpenie 70,00 04.06.2016 06.06.2016
Dohoda č. 36/2016  MS MO DNV  poskytnutie priestorov 5,32 06.06.2016 06.06.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Dominik Martanovič  umelecké vystúpenie 40,00 10.06.2016 15.6.2016
Dohoda č. 7C/2016  Milania  poskytnutie priestorov baru 30,29 11.06.2016 15.6.2016
Dohoda č. 37/2016  Združenie Kobylka  poskytnutie priestorov 821,21 11.06.2016 15.6.2016
Dohoda č. 9B/2016  Združenie Kobylka  zabezpečenie ozvučenia 132,80 11.06.2016 15.6.2016
Dohoda č. 20A/2016  Združenie Kobylka  poskytnutie inventára 60,50 11.06.2016 15.6.2016
Dohoda č. 23A/2016  Zemanová Marta  poskytnutie inventára 10,50 17.05.2016 27.06.2016
Dohoda č. 41/2016  Nasisa poskytnutie priestorov 24,57 22.05.2016 27.06.2016
Protokol o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky…   Mestská časť BA- DNV  protokol o zverení majetku 24.596,69 06.07.2016 06.07.2016
Dohoda č. 38/2016  CHKS DNV  poskytnutie priestorov 621,46 18.06.2016 06.07.2016
Dohoda č. 21A/2016   CHKS DNV  poskytnutie inventára 78,50  18.06.2016  06.07.2016
Dohoda č. 39/2016 CHKS DNV  poskytnutie priestorov 630,23 19.06.2016  06.07.2016
Dohoda č. 40/2016 Michal Debnár   poskytnutie priestorov 33,20 25.06.2016 06.07.2016
Dohoda č. 22A/2016  Michal Debnár   poskytnutie inventára  25,00 25.06.2016 06.07.2016
Dohoda č. 24A/2016  Rodičovské združenie ZUŠ  poskytnutie inventára 35,00 26.06.2016 06.07.2016
Dohoda č. 42/2016  ZŠ P.Horova  poskytnutie priestorov 61,09 28.06.2016 15.07.2016
Dohoda č. 13B/2016  ZŠ P.Horova zabezpečenie ozvučenia 36,00 28.06.2016 15.07.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Mária Rychlová  umelecké vystúpenie 100,00 10.07.2016 15.07.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Matej Vrábel  umelecké vystúpenie  100,00  10.07.2016  15.07.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ivan Rychlo  umelecké vystúpenie  100,00  10.07.2016  15.07.2016
Dohoda č. 43/2016 ORTHO-BBK s.r.o  poskytnutie priestorov 28,00 21.07.2016 04.08.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Pavol Varga  umelecké vystúpenie 100,00 24.07.2016 04.08.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Katarína Veselská  umelecké vystúpenie 100,00 24.07.2016 04.08.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Peter Zwiebel  umelecké vystúpenie 100,00 24.07.2016 04.08.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Maroš Klátik  umelecké vystúpenie 200,00 14.08.2016 22.08.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ivica Gabrišová  umelecké vystúpenie 300,00 14.08.2016 22.08.2016
Dohoda č. 46/2016  Lenka Levická  poskytnutie priestorov 725,28 17.05.2016 22.08.2016
Dohoda č. 26A/2016   Lenka Levická  poskytnutie inventára 98,75 02.09.2016 02.09.2016
Dohoda č. 8C/2016 Milania poskytnutie priestorov baru 10,48 01.07.2016 02.09.2016
Dohoda č. 9C/2016  Milania  poskytnutie priestorov baru 10,48 12.08.2016 02.09.2016
Dohoda č. 44/2016  Jana Hulínová  poskytnutie priestorov 265,28 15.08.2016 02.09.2016
Dohoda č. 45/2016 Dana Vanková  poskytnutie priestorov 49,50 26.08.2016 05.09.2016
Dohoda č. 25A/2016 Dana Vanková  poskytnutie inventára 24,- 26.08.2016 05.09.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Vladimír Dobrík  umelecké vystúpenie 100,- 28.08.2016 05.09.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Matej Rendoš  umelecké vystúpenie 1.500,- 28.08.2016 05.09.2016
Dohoda č. 48/2016 Jana Hulínová   poskytnutie priestorov 265,28 16.09.2016 19.09.2016
Dohoda č. 27A/2016  Črip  poskytnutie inventára 35,- 17.09.2016 19.09.2016
Dohoda č. 49/2016 Peter Krug   poskytnutie priestorov 22,- 23.09.2016 27.09.2016
Dohoda č. 28A/2016  Peter Krug   poskytnutie inventára 10,- 23.09.2016 27.09.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Ing.Milan Rusko  umelecké vystúpenie 500,- 01.10.2016 11.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Šepitková Natália  umelecké vystúpenie 60,- 08.10.2016 11.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ivo Jankovič  umelecké vystúpenie 70,- 08.10.2016 11.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Škultéty Vladimír  umelecké vystúpenie 70,- 08.10.2016 11.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Juliana Hamranová  umelecké vystúpenie 50,- 09.10.2016 11.10.2016
Dohoda č. 54/2016  Jana Hulínová  poskytnutie priestorov 265,28,- 14.10.2016 30.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková  umelecké vystúpenie 50,- 16.10.2016 30.10.2016
Dohoda č. 55/2016  OZ Kovo  poskytnutie priestorov 78,36,- 21.10.2016 30.10.2016
Dohoda č. 56/2016  Jarmila Kučerová  poskytnutie priestorov 14,10,- 22.10.2016 30.10.2016
Dohoda č. 14 B/2016  JDS  zabezpečenie ozvučenia  33,20,- 24.10.2016 30.10.2016
Dohoda č. 50/2016  JDS poskytnutie priestorov 81,98,- 24.10.2016 30.10.2016
Dohoda č. 57/2016  Ján Pešadík  poskytnutie priestorov 22,00,- 27.10.2016 30.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Krok agentura  umelecké vystúpenie 4 .300,00,- 28.10.2016 30.10.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Richard Fičor  umelecké vystúpenie 250,00,- 3.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 52/2016  O.Z. Strmý kopec  poskytnutie priestorov 14,10,- 4.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 59/2016  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 5,32,- 8.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 58/2016  Linda Lukačová  poskytnutie priestorov 49,50,- 12.11.2016 22.11.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Milan Runák  umelecké vystúpenie 82,50,- 12.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 10 C/2016  JV Group  poskytnutie priestorov baru 18,64,- 12.11.2016 22.11.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Milan Runák  umelecké vystúpenie 82,50,- 12.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 60/2016  Milan Kollár  poskytnutie priestorov 78,30,- 16.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 60/2016  OZ Črip  umelecké vystúpenie 150,00,- 19.11.2016 22.11.2016
Dohoda č. 30 A/2016  Alžbeta Zdarileková  poskytnutie inventára 50,50,- 19.11.2016 22.11.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Carolinas Art Agency  umelecké vystúpenie 5.000,00,- 21.11.2016 1.12.2016
Zmluva  Cora Geo s.r.o.  prezentácia p.č. 3.600,00,- 22.11.2016 1.12.2016
Dohoda č. 61/2016  OZ Devínska Inak  poskytnutie priestorov 5,50,- 23.11.2016 1.12.2016
Dohoda č. 51/2016  Alžbeta Zdarileková poskytnutie priestorov 558,43,- 24.11.2016 1.12.2016
Dohoda č. 62/2016  Chorvátsky kult. zväz na Slovensku poskytnutie priestorov 158,63,- 26.11.2016 1.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Juliana Hamranová  umelecké vystúpenie 50,00,- 27.11.2016 1.12.2016
Dohoda č. 29 A/2016  Fighting Files BA  poskytnutie inventára 35,00,- 28.11.2016 1.12.2016
Dohoda č. 65/2016  MČ DNV  poskytnutie priestorov 835,74,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková  umelecké vystúpenie 200,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Marian Greksa  umelecké vystúpenie 1.350,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Andrej Marek Kanja  umelecké vystúpenie 60,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Pavol Štefánek  umelecké vystúpenie 60,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Jakub Vlasák  umelecké vystúpenie 60,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Radovan Tomeš  umelecké vystúpenie 60,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Oto Gregor  umelecké vystúpenie 60,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  HS Pangea  umelecké vystúpenie 1.200,00,- 1.12.2016 12.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Kamil Krivosudský  umelecké vystúpenie 200,00,- 2.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 31A/2016  MO Matica Slovenská  poskytnutie inventára 12,00,- 4.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 63/2016  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 10,57,- 4.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 64/2016  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 82,75,- 4.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 15B/2016 MO Matica Slovenská  zabezpečenie ozvučenia 24,90,- 6.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 53/2016  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 5,32,- 8.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 47/2016  MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32,- 8.12.2016 12.12.2016
Dohoda č. 66/2016 Nasisa s.r.o. poskytnutie priestorov 72,60,- 9.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 16B/2016  ZO JDS BA DNV  zabezpečenie ozvučenia 33,20,- 10.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 67/2016  ZO JDS BA DNV  poskytnutie priestorov 81,98,- 10.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 68/2016  ŠK Strelec  poskytnutie priestorov 51,30,- 11.12.2016 20.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Dominik Štofko  umelecké vystúpenie 50,00,- 11.12.2016 20.12.2016
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Juliana Hamranová  umelecké vystúpenie 50,00,- 11.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 69/2016  Rodičovské združenie ZUŠ  poskytnutie priestorov 50,00,- 13.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 32A/2016  MČ DNV  poskytnutie inventára 35,25,- 16.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 70/2016  MČ DNV  poskytnutie priestorov 117,92,- 16.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 72/2016  Urbár pozemk.spoloč.  poskytnutie priestorov 104,74,- 17.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 71/2016  Združenie Kobylka  poskytnutie priestorov 777,38,- 17.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 33A/2016  Združenie Kobylka  poskytnutie inventára 91,50,- 17.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 12C/2016  Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru 32,62,- 17.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 18B/2016  Urbár pozemk.spoloč.  zabezpečenie ozvučenia 74,70,- 18.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 19B/2016  Združenie Kobylka  zabezpečenie ozvučenia 41,50,- 19.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 17B/2016  MČ DNV  zabezpečenie ozvučenia 24,90,- 19.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 73/2016  OZ Chabík Bukov 1  poskytnutie priestorov 203,65,- 20.12.2016 20.12.2016
Dohoda č. 20B/2016  OZ Chabík  zabezpečenie ozvučenia 83,00,- 20.12.2016 20.12.2016