Zmluvy IC 2017

 

Zmluvy IC 2017
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č. 1  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 5,32 09.01.2017 09.01.2017
Dohoda č. 2  Umelci z Istrijskej  poskytnutie priestorov  453,97  11.01.2017  11.01.2017
Dohoda č. 1C  Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru 25,63  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 1A  MO Matica Slovenská  poskytnutie inventára  49,00  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 3  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  553,63  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 2C  Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov baru  50,00  20.01.2017  20.01.2017
Dohoda č. 2A  Umelci z Istrijskej poskytnutie inventára  109,40  20.01.2017  20.01.2017
Dohoda č. 6  OZ Devínska Inak  poskytnutie priestorov  553,63  27.01.2017  27.01.2017
Dohoda č. 3A  OZ Devínska Inak poskytnutie inventára  79,60  27.01.2017  27.01.2017
Dohoda č. 3C Milania s.r.o. poskytnutie priestorov baru  25,63  28.01.2017  28.01.2017
Dohoda č. 26  Komunita: Ján Krstiteľ  poskytnutie priestorov  559,98  03.02.2017  03.02.2017
Dohoda č. 5A  Komunita: Ján Krstiteľ poskytnutie inventára  51,40  03.02.2017  03.02.2017
Dohoda č. 7  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  3,99  06.02.2017  06.02.2017
Dohoda č. 6A Ples Rybári  poskytnutie inventára  94,60  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 8 Ples Rybári  poskytnutie priestorov  512,90  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 7A Črip OZ  poskytnutie inventára  24,50  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 4C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  25,63  11.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 4A Rada rodičov Chabik  poskytnutie inventára  40,00 20.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 9  Chorvátsky kult. spolok  poskytnutie priestorov  553,63  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 8A  Chorvátsky kult. spolok  poskytnutie inventára  101,90  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 5C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  26,79  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 10  JDS poskytnutie priestorov  71,96  26.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 1B  JDS zabezpečenie ozvučenia  33,20  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Michal Kordoš umelecké vystúpenie  300,00  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 11 Peter Rajkovič poskytnutie priestorov 3,99  27.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 6C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  16,31  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 12 Jana Hulínová poskytnutie priestorov  265,28  03.03.2017  06.03.2017
Zmluva o spolupráci Mestská knižnica v BA  07.03.2017  12.03.2017
Hromad.licenč.zmluva  SOZA  13.03.2017  22.03.2017
Dohoda č. 14 OZ Emanuel poskytnutie priestorov  149,13  18.03.2017  22.03.2017
Dohoda č. 13 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov  5,32  06.03.2017  23.03.2017
Dohoda č. 16 OZ Strmý kopec poskytnutie priestorov  10,00  22.03.2017  27.03.2017
Dohoda č. 15 Mekka s.r.o.  poskytnutie priestorov  274,26  24.03.2017  30.03.2017
Dohoda č. 17 Protos Prosuctions  poskytnutie priestorov 1175,40  25.03.2017  30.03.2017
Dohoda č. 18  Moms  poskytnutie priestorov  5,32  03.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 9A  Rekvizity s.r.o.  poskytnutie inventára  50,00  04.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 10A OZ Vestigium  poskytnutie inventára  21,00  07.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 19  Zvaz zahradkarov Glavica  poskytnutie priestorov  25,00  08.04.2017 12.04.2017
Dohoda č. 20  Moms  poskytnutie priestorov  86,34  08.04.2017  12.04.2017
Dohoda č. 2B  Moms  zabezpečenie ozvučenia  24,90  10.04.2017  12.04.2017
Dohoda č. 3B  OZ Črip  zabezpečenie ozvučenia  150,00  18.04.2017  21.04.2017
Dohoda č. 23  Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov  31,21  21.04.2017  21.04.2017
Dohoda č. 24  Peter Baláž poskytnutie priestorov  156,72  22.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 12A  TIK DNV  poskytnutie inventára  57,00  22.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 11A  Chorvátsky kult. spolok poskytnutie inventára  12,00  23.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 22  Chorvátsky kult. spolok poskytnutie priestorov 117,48  23.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 4B Chorvátsky kult. spolok  zabezpečenie ozvučenia  33,20  24.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 5B MČ DNV zabezpečenie ozvučenia 180,00 24.04.2017 28.04.2017
Dohoda č. 26  Jana Hulinová  poskytnutie priestorov  265,28  28.04.2017  02.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  OuKey  umelecké vystúpenie  300,00  30.04.2017  02.05.2017
Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb č.Z20176345_Z  O2  26.04.2017  05.05.2017
Dohoda č. 27  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  03.05.2017  12.05.2017
Dohoda č. 6B  MÚ DNV  zabezpečenie ozvučenia  100,00  05.05.2017 12.05.2017
Dohoda č. 28  JDS  poskytnutie priestorov  82,58  07.05.2017 12.05.2017
Dohoda č. 7B JDS  zabezpečenie ozvučenia  33,20 07.05.2017  12.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ján Srna  umelecké vystúpenie  100,00  12.05.2017  19.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Natália Šepitková  umelecké vystúpenie  50,00  14.05.2017  19.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Michaela Pavelová  umelecké vystúpenie  100,00  14.05.2017  19.05.2017
Dohoda č. 29 Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov  78,36  16.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 30  MŠ M. Marečka poskytnutie priestorov  44,00  17.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 8B  MŠ M. Marečka  zabezpečenie ozvučenia  16,60 17.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 31 Jana Hulinová  poskytnutie priestorov  265,28  19.05.2017  26.05.2017
Dohoda č. 32 Wayout s.r.o.  poskytnutie priestorov  78,36  21.05.2017 26.05.2017
Dohoda č. 33 SZZ Pod Srdcom  poskytnutie priestorov  81,46 27.05.2017  02.06.2017
Dohoda č. 34  Urbár DNV poskytnutie priestorov  117,48 28.05.201 02.06.2017
Dohoda č. 9B Urbár DNV  zabezpečenie ozvučenia  49,80 28.05.2017  02.06.2017
Dohoda č. 35  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32 29.05.2017  

02.06.2017

 

Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Patrik Beňa  umelecké vystúpenie  30,00 03.06.2017  06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Martin Beňa  umelecké vystúpenie  30,00  03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková  umelecké vystúpenie  80,00 03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Martina Majlíková  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Karol Samko  umelecké vystúpenie  50,00 04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vladimíra Huláková  umelecké vystúpenie 50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Roman Hulák  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ivica Gabrišová  umelecké vystúpenie  200,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Zuzana Dudíková  umelecké vystúpenie  50,00 04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  šimon Dudík  umelecké vystúpenie  30,00  03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vladimír Dobrík  umelecké vystúpenie 150,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Miroslav Dudík  umelecké vystúpenie  150,00 04.06.2017   06.06.2017
Dohoda č. 36  Bory a.s.  poskytnutie priestorov  186,92 30.05.2017  13.06.2017
Dohoda č. 10B  Bory a.s.  zabezpečenie ozvučenia  66,40 31.05.2017  13.06.2017
Dohoda č. 38  Umelci z Istrijskej  poskytnutie priestorov 39,18  02.06.2017  13.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Umelci z Istrijskej  zabezpečenie ozvučenia  33,20  07.06.2017  13.06.2017
Dohoda č. 39  Milan Jendruch  poskytnutie priestorov  224,01  11.06.2017  13.06.2017
Dohoda č. 14A  Milan Jendruch  poskytnutie inventára  50,00  11.06.2017  13.06.2017
Dohoda č. 16A  Mestská polícia BA  poskytnutie inventára  35,00  13.06.2017 27.06.2017
Dohoda č. 51  Kristína Encingerová  poskytnutie priestorov  619,45  23.06.2017 27.06.2017
Dohoda č. 17A  Kristína Encingerová  poskytnutie inventára  149,00  23.06.2017  27.06.2017
Dohoda č. 43  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  26.06.2017  04.07.2017
Dohoda č. 44 ZŠ P. Horova 16  poskytnutie priestorov  117,54  27.06.2017  04.07.2017
Dohoda č. 18A  Kamil Dedinský  poskytnutie inventára  10,00  28.06.2017 04.07.2017
Dohoda č. 13B  ZŠ P. Horova 16  zabezpečenie ozvučenia 66,40  28.06.2017  04.07.2017
Dohoda č. 19A  Miroslav Fronc  poskytnutie inventára  7,00  30.06.2017  04.07.2017
Dohoda č. 45 Vilém Koupy  poskytnutie priestorov  242,83  08.07.2017  21.07.2017
Dohoda č. 20A Vilém Koupy  poskytnutie inventára  93,70  08.07.2017 21.07.2017
Dohoda č. 14B Vilém Koupy  zabezpečenie ozvučenia 83,00  10.07.2017 21.07.2017
Dohoda č. 46 Družstvo podielníkov Devín  poskytnutie priestorov  98,28  10.07.2017  21.07.2017
Dohoda č. 15B Družstvo podielníkov Devín  zabezpečenie ozvučenia  41,50  11.07.2017 21.07.2017
Dohoda č. 47 Terezia Prikosovič  poskytnutie priestorov  67,74  22.07.2017  11.08.2017
Dohoda č. 21A Terezia Prikosovič  poskytnutie inventára  49,50 22.07.2017 11.08.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Pavol Varga  umelecké vystúpenie  100,00 20.08.2017  28.08.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Peter Zwiebel  umelecké vystúpenie  100,00  20.08.2017 28.08.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Katarína Veselská  umelecké vystúpenie  100,00 20.08.2017 28.08.2017
Dohoda č. 13A  MČ DNV  poskytnutie inventára  87,50 04.06.2017  30.08.2017
Dohoda č. 37  MČ DNV  poskytnutie priestorov  447,72  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Miroslav Dudík umelecké vystúpenie  150,00 04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Dobrík Vladimír  umelecké vystúpenie  150,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Dudík Šimon  umelecké vystúpenie  100,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Dudíková Zuzana  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Hulák Roman  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Huláková Vladimíra  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Samko Karol  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Majlíková Martina  umelecké vystúpenie 50,00  04.06.2017  30.09.2017
Dohoda č. 41  MČ DNV  poskytnutie priestorov  746,87 16.06.2017  15.10.2017
Dohoda č. 15A  MČ DNV  poskytnutie inventára 87,50  16.06.2017  15.10.2017
Dohoda č. 42 MČ DNV  poskytnutie priestorov  746,87  18.06.2017   15.10.2017
Dohoda č. 11B  MČ DNV  zabezpečenie ozvučenia 300,00 26.06.2017   15.10.2017
Dohoda č. 7C Milánia s.r.o.  poskytnutie priestorov baru 2,33  14.07.2017   15.10.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vladimír Dobrík  umelecké vystúpenie  100,00  27.08.2017   15.10.2017
Dohoda č. 49  Stefano Ziya poskytnutie priestorov  39,18  03.09.2017   15.10.2017
Dohoda č. 48  Protos Productions  poskytnutie priestorov  1332,12  04.09.2017  26.10.2017
Dohoda č. 50  MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov  5,32  04.09.2017  26.10.2017
Dohoda č. 52  Horňak Bohuslav  poskytnutie priestorov  20,00  13.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 22A Fighting Flies BA  poskytnutie inventára  35,00 14.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 23A  O.Z. Črip  poskytnutie inventára 35,00  15.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 51 Beata Peštová poskytnutie priestorov  27,50  18.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 21  Peter Zajíček  poskytnutie priestorov  277,98 19.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 24A  Mário Lengyel  poskytnutie inventára 70,00 22.09.2017   26.10.2017
Dohoda č. 25A MČ DNV  poskytnutie inventára  150,10  22.09.2017  26.10.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vispel Martin  umelecké vystúpenie 500,00  23.09.2017  26.10.2017
Dohoda č. 53  Ortho BBK  poskytnutie priestorov  25,26  26.09.2017  26.10.2017
Dohoda č. 16B  MČ DNV zabezpečenie ozvučenia 24,90  27.09.2017   26.10.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Dudík Miroslav umelecké vystúpenie  100,00 30.09.2017   26.10.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Hochel Peter  umelecké vystúpenie  100,00  30.09.2017 03.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Dobrík Vladimír  umelecké vystúpenie  100,00  30.09.2017  03.11.2017
Dohoda č. 56 MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  02.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 40  Marek Paulovič  poskytnutie priestorov  300,00  05.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 17B  JDS DNV  zabezpečenie ozvučenia  16,60  05.10.2017  03.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Jankovič Ivo umelecké vystúpenie  70,00  07.10.2017 03.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Škultéty Vladimír umelecké vystúpenie 70,00  07.10.2017 03.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Šepitková Natália  umelecké vystúpenie  110,00  07.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 58 Focusart s.r.o.  poskytnutie priestorov  11,00  09.10.2017 03.11.2017
Dohoda š. 18B  MČ DNV  zabezpečenie ozvučenia  24,90  11.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 57 Focusart s.r.o.  poskytnutie priestorov  11,00  19.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 54 MČ DNV  poskytnutie priestorov  244,36  19.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 26A D.F.S. Grbarčieta  poskytnutie inventára 35,00  21.10.2017  03.11.2017
Dohoda č. 19B D.F.S. Grbarčieta zabezpečenie ozvučenia  190,90  23.10.2017 03.11.2017
Dohoda č. 55  JDS DNV  poskytnutie priestorov  82,58  24.10.2017  16.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Záleský Ivan  umelecké vystúpenie  100,00  25.10.2017  16.11.2017
Dohoda č. 59 MČ DNV  poskytnutie priestorov  61,09  26.10.2017   16.11.2017
Dohoda č. 61 Tasta s.r.o.  poskytnutie priestorov  203,65  27.10.2017  16.11.2017
Dohoda č. 62  Pešadík Ján  poskytnutie priestorov 24,75 28.10.2017   16.11.2017
Dohoda č. 60  D.F.S. Grbarčieta poskytnutie priestorov  704,62  31.10.2017   16.11.2017
Dohoda č. 63 MČ DNV  poskytnutie priestorov 105,75 04.11.2017   16.11.2017
Dohoda š. 64  MČ DNV  poskytnutie priestorovposkytnutie priestorov  431,70 04.11.2017   16.11.2017
Dohoda č. 65 MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  06.11.2017   16.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Jendruchová Deborah umelecké vystúpenie  50,00 09.11.2017   16.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Brezický Martin  umelecké vystúpenie  50,00  09.11.2017   16.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Pešadík Ján umelecké vystúpenie  150,00  09.11.2017  16.11.2017
Dohoda č. 6C  JEV Group poskytnutie priestorov baru  16,31  11.11.2017   16.11.2017
Dohoda č. 67 Michal Gašparík  poskytnutie priestorov  27,50  11.11.2017   16.11.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Runák Milan  umelecké vystúpenie  127,50  11.11.2017   16.11.2017
Dohoda č. 20B MO Matica Slovenská  zabezpečenie ozvučenia  16,60  14.11.2017  30.11.2017
Dohoda č. 68  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  39,18  14.11.2017  30.11.2017
Dohoda č. 69  MČ DNV  poskytnutie priestorov  484,10 18.11.2017 30.11.2017
Dohoda č. 27A  MČ DNV poskytnutie inventára  77,10  18.11.2017  30.11.2017
Dohoda č. 70  Ivan Hanták  poskytnutie priestorov  45,50  20.11.2017  05.12.2017
Dohoda č. 21B  MČ DNV  zabezpečenie ozvučenia  99,60  21.11.2017  05.12.2017
Dohoda č. 71 Josef Dřevo  poskytnutie priestorov  25,65  24.11.2017  05.12.2017
Dohoda č. 66  Focusart s.r.o  poskytnutie priestorov  33,00  06.11.2017  21.12.2017
Dohoda č. 72  Hematit o.z.  poskytnutie priestorov  30,00  24.11.2017  21.12.2017
Dohoda č. 28A  Ján Zdarilek  poskytnutie inventára  50,50  25.11.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  OZ Črip  umelecké vystúpenie  150,00  25.11.2017  21.12.2017
Dohoda č. 25  Ján Zdarilek  poskytnutie priestorov  300,00  26.04.2017  21.12.2017
Dohoda č. 75  Materské centrum Bublinka  poskytnutie priestorov  103,82  01.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 73  Lenka Hlaváčová  poskytnutie priestorov  33,00  02.12.2017 21.12.2017
Dohoda č. 29A  Lenka Hlaváčová  poskytnutie inventára  15,00  02.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 74  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  82,58  03.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 76  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  04.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 24B  Materské centrum Bublinka  zabezpečenie ozvučenia  66,40  01.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 22B  MO Matica Slovenská  zabezpečenie ozvučenia  33,20  05.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 78  MČ DNV  poskytnutie priestorov  977,52  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Andrej Marek Kanja  umelecké vystúpenie  60,00 07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Oto Gregor  umelecké vystúpenie  60,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Pavol Štefánek  umelecké vystúpenie  60,00  07.12.2017 21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Jakub Vlasák  umelecké vystúpenie  60,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Radovan Tomeš  umelecké vystúpenie  60,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Tomáš Ondriáš  umelecké vystúpenie  200,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Mária Farkašová  umelecké vystúpenie  100,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Tomáš Jankovič  umelecké vystúpenie  400,00  08.12.2017  21.12.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Fičor Richard  umelecké vystúpenie  700,00  09.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 77  JDS  poskytnutie priestorov 17,50  10.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 25B  JDS  zabezpečenie ozvučenia  24,90  11.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 79  Umelci z Istrijskej  poskytnutie priestorov  39,18  12.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 26B  Umelci z Istrijskej  zabezpečenie ozvučenia  33,20  13.12.2017 21.12.2017
Dohoda č. 32A  MČ DNV  poskytnutie inventára  25,00  14.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 80  MČ DNV  poskytnutie priestorov  95,86  15.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 30A  MČ DNV  poskytnutie inventára  24,30  15.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 81  DFS Kobylka  poskytnutie priestorov  603,96  16.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 9C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  30,29  16.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 31A DFS Kobylka  poskytnutie inventára  67,50  16.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 82  Chorvát.kult.zväz na Slovensku  poskytnutie priestorov  200,00  17.12.2017 21.12.2017
Dohoda č. 23B  Črip o.z.  zabezpečenie ozvučenia  200,00  07.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 83  I. Bukovčana 3 ZŠ  poskytnutie priestorov  176,31  19.12.2017 21.12.2017
Dohoda č. 29B  DFS Kobylka  zabezpečenie ozvučenia  83,00  20.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 28B  I. Bukovčana 3  zabezpečenie ozvučenia  83,00  20.12.2017  21.12.2017
Dohoda č. 27B  MČ DNV  zabezpečenie ozvučenia  41,50  20.12.2017  21.12.2017