Kúzelná rozprávka

Kúzelná rozprávka

Počas školského roka pripravuje miestna knižnica pre deti z materských škôl v Devínskej Novej Vsi
oboznamovanie sa s knižkou hravou formou . V rámci týchto stretnutí, ktoré sa nesú pod názvom „Kúzelná rozprávka“, ukážeme deťom, ako sa dá pracovať ale hlavne zabávať sa s knižkou. Deti musí prečítaná rozprávka okúzliť natoľko, že sa  budú chcieť s postavičkami z rozprávok stotožniť. Zameriavame sa na detskú zručnosť, pozornosť a pamäť. V druhej časti stretnutia deti kreslia obrázky zvieratiek a postavičiek z prečítanej rozprávky tak, ako ich vnímajú vlastnými očami.
Stretnutia s deťmi materských škôl sa odohrávajú v doobedňajších hodinách priamo v knižnici, stretnutie je potrebné si dohodnúť s pracovníčkami knižnice vopred.
kuzelna rozpravka