Domov


O nás:

Istra Centrum, centrum pre voľný čas, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
IČO: 30810493       DIČ: 2020908208

Pozývame:

Poskytujeme:

Pozvánky