Objednávky IC 2015

Objednávky IC 2015

Číslo Dodávateľ Adresa Predmet Hodnota
(s DPH)
Dátum
vyhotovenia
R./1/2015 GUARD MD v.o.s. Pestovateľská6, 82104Bratislava poriadková služba 100,80 19.01.2015
R./2/2015 ELMA Čilistovská1, 93001Šamorín predstavenie 220,00 06.02.2015
K/1/2015 ALBATROS MEDIA Hattalova12, 83103Bratislava knihy 19,98 02.02.2015
Pg/1/2015 SUPTECO Nám.1mája, 90301Senec výroba a montáž reklamnej nálepky 72,00 02.03.2015
Pg/2/2015 PLOTBASE Košická6, 82109Bratislava banery 100,00 02.03.2015
R./3/2015 Divadlo Pod hríbikom Bratislava predstavenie 200,00 10.03.2015
R./4/2015 Igor Strinka Kuchyňa436, 90052Kuchyňa predstavenie 350,00 10.03.2015
R./5/2015 Divadlo Na hojdačke Lichardova23, 01001Žilina predstavenie 200,00 10.03.2015
K/2/2015 KBT o.z Rázusova 3288/3, 05801Poprad predstavenie 60,00 10.03.2015
R./6/2015 Mattovič Miloš Koprivnická18, 84101Bratislava ladenie a servis klavírov 125,00 23.03.2015
R./7/2015 ARTISTI O.Z. Mlynarovičova8, 85103Bratislava predstavenie 450,00 07.04.2015
R./8/2015 REATEK Klincová37, 82108Bratislava atrakcie na MDD 318,00 16.04.2015
Pg/3/2015 JOHNNY SERVIS s.r.o Gajary-Dolečky P.O.BOX3, 90061Gajary mobilná toaleta 60,00 30.04.2015
R./9/2015 Vlado Kulišek Holleho16, 91105Trenčín predstavenie na MDD 330,00 11.05.2015
R./10/2015 Divadlo Žihadlo Hlboká1, 90101Malacky divadelné predstavenie 200,00 15.05.2015
R./11/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava prípravné práce FSNP 200,00 21.05.2015
R./12/2015 Penzion Helios Podhorská, 84107Bratislava služby FSNP 556,00 22.05.2015
R./13/2015 U Michala s.r.o. Istrijská2, 84107Bratislava služby FSNP 432,00 22.05.2015
R./14/2015 FIRE control Gen.Goliana11, 91702Trnava spotrebný materiál 259,20 26.05.2015
R./15/2015 SECURITESs.r.o Istrijská55, 84107Bratislava usporiadateľská služba 362,70 10.06.2015
R./16/2015 Bratislavské kultúrne a Informačné stredisko Židovská1, 81515Bratislava manipulačné práce 660,00 15.06.2015
Pg/4/2015 PLOTBASE Košická6, 82109Bratislava baner 2 ks 100,00 02.06.2015
Pg/5/2015 SUPTECO Nám.1.mája, 90301Senec reklamná nálepka 72,00 02.06.2015
R./17/2015 MV Audio s.r.o Slovinec5190/4, 84107Bratislava prenájom technického vybavenia 1.176,84 15.06.2015
R./18/2015 BRC Services Nadieloch6, 90051Zohor pomocné práce a technické služby 976,82 15.06.2015
R./19/2015 Pavol Goldstein J.Smreka11, 84108Bratislava organizačné zabezpečenie 992,48 15.06.2015
R./20/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava prípravné práce k podujatiu 300,00 16.06.2015
R./21/2015 Divadlo HAPPY Špitálska59, 81108Bratislava predstavenie 150,00 26.06.2015
R./22/2015 ELMA Čilistovská1, 93001Šamorín predstavenie 240,00 26.06.2015
R./23/2015 STRINKA Igor Kuchyňa436, 90052Kuchyňa predstavenie 200,00 26.06.2015
R./24/2015 SĽUK Balkánska31, 85308Bratislava program 1.650,00 30.06.2015
K/3/2015 IKAR,a.s Kukuričná13, 83103 Bratislava knihy 780,31 10.07.2015
R./25/2015 Spoločnosť priateľov dobrej hudby Šancová61, 83104Bratislava hudobné vystúpenie 320,00 15.07.2015
K/4/2015 Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o Bojnická10, 83000Bratislava knihy 241,95 15.07.2015
Pg/6/2015 Euroline Computer Svätoplukova 7, 03601Martin tonery 129,30 01.07.2015
K/5/2015 Albatros Media Slovakia,s.r.o Hattalova12/A, 83103Bratislava knihy 141,57 10.07.2015
R./26/2015 Divadlo Pod hríbikom Schweighofer, Bratislava predstavenie 210,00 13.08.2015
K/6/2015 IKAR,a.s Kukuričná13, 83103 Bratislava knihy 525,73 27.08.2015
1/E/2015 TRIMEL s.r.o J.Smreka22, 84107Bratislava reinštalácia PC 70,00 28.08.2015
Pg/7/2015 SUPTECO Nám.1.mája, 90301Senec reklamná nálepka 72,00 03.09.2015
Pg/8/2015 PLOTBASE Košická6, 82109Bratislava baner 2 ks 100,00 03.09.2015
Pg/9/2015 247, s.r.o Bernolákovov nám.3, 94001Bratislava tlač plagátov 18,00 11.09.2015
Pg/10/2015 PLOTBASE Košická6, 82109Bratislava nálepky do exteriéru 8,00 11.09.2015
R./27/2015 SECURISET s.r.o Istrijská55, 84107Bratislava usporiadateľská služba 109,20 18.09.2015
R./28/2015 Stražanovo bábkové divadlo Na pasekách12, 83106Bratislava predstavenie 250,00 18.09.2015
R./29/2015 ELMA Čilistovská1, 93001Šamorín predstavenie 330,00 18.09.2015
K/7/2015 Juraj Šebo Novoveská41, 84107Bratislava knihy 124,00 18.09.2015
K/8/2015 Marenčin PT,s.r.o Jelenia6, 81105Bratislava knihy 118,71 25.09.2015
K/9/2015 Slovart Bojnická10, 83000Bratislava knihy 134,27 02.10.2015
R./30/2015 FS BEZANKA Jasovský rad1, 83101Bratislava koncert 500,00 10.10.2015
R./31/2015 Smolinký Ján Syslia12, 82105Bratislava elektrorevízia 392,00 14.10.2015
R./32/2015 Skupina POLEMIC Mamateyova8, 85104Bratislava Vianočná ulička 3.300,00 14.10.2015
R./33/2015 Elán tribute p.Baran Vlasto Vianočná ulička 1.400,00 14.10.2015
R./34/2015 Gladiator p.Hladký Dušan Vianočná ulička 4.000,00 14.10.2015
R./35/2015 FOR YOU p.Masiarik Vianočná ulička 400,00 14.10.2015
R./36/2015 Igor Strinka Kuchyňa436, 90052Kuchyňa Vianočná ulička 280,00 14.10.2015
K/10/2015 IKAR,a.s Kukuričná13, 83103 Bratislava knihy 97,69 15.10.2015
R./37/2015 Bábkové divadlo spod Spišského hradu Levočaká162/1, 05301Harichovce predstavenie 250,00 16.10.2015
K/9/11/2015 Albatros Media Slovakia,s.r.o Hattalova12/A, 83103Bratislava knihy 26,96 21.10.2015
R./38/2015 Polygrafické centrum OPS MaBG,s.r.o Tomášikova26, 82101Bratislava tlač násten.kalendár DNV 1.248,00 22.10.2015
Pg/11/2015 247, s.r.o Bernolákovov nám.3, 94001Bratislava tlač plagátov 30,00 28.10.2015
R./39/2015 O.z.Všetečníci Starhradská12, 85105Bratislava koncert Vianočná ulička 400,00 02.11.2015
R./40/2015 Divadlo ZO ŠUFLÍKA Zvolenská1/1777, 01008Žilina predstavenie 250,00 18.11.2015
R./41/2015 FIRE control Táborská6, 82104Bratislava kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 99,60 23.11.2015
Pg/13/2015 Plotbase Košická6, 82109Bratislava 2 ks baneru 100,00 07.12.2015
Pg/14/2015 SUPTECO Nám.1.mája69/47, 90301Senec reklamná nálepka 72,00 07.12.2015
K/12/2015 TOMINO Košická7, 82108Bratislava spotrebný materiál 909,60 21.12.2015