Letná čitáreň

Letná čitáreň

V letných mesiacoch jún a júl miestna knižnica každoročne pripravuje „Letnú čitáreň“. V príjemnom  a tichom prostredí nádvoria knižnice si návštevníci môžu vybrať z pestrej ponuky denníkov, týždenníkov a mesačníkov. Pre najmenších návštevníkov letnej čitárne sú pripravené hračky, farbičky a kriedy na kreslenie.
letna citaren