MAREC – Mesiac knihy

MAREC – Mesiac knihy

Každoročne v mesiaci marec knižnica pre svojich detských čitateľov okrem prezentácie a oboznamovania sa s knižnicou, pripravuje týždeň stretnutí so spisovateľmi a zástupcami knižných vydavateľstiev. Tento súbor akcií sa už tradične koná pod názvom„MAREC – Mesiac knihy“. Začiatkom roka knižnica vyhlasuje aj literárnu súťaž – každý rok na inú tému. Vyhodnotenie  a odmenenie žiakov knižnými cenami prebieha práve počas tohto podujatia.

V roku 2017 sa podujatie „MAREC – Mesiac knihy“ uskutočnilo v dňoch 14., 15. a 16. marca. Žiakom základných škôl z Devínskej Novej Vsi a Devína sa prezentovali spisovateľka Alena Penzešová so zástupcom z vydavateľstva Albatros, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová so zástupcom vydavateľstva Slovart a hudobník a spisovateľ Branislav Jobus.

DSCN9541