Zmluvy IC 2014

Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda 2/2014 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 02.01.2014 02.01.2014
Dohoda o usk. vyst. 1/2014 Ivica Gábrišová Príležitostné umelecké vystúpenie 60 06.01.2014 06.01.2014
Dohoda o usk. vyst. 2/2014 Mária Rychlová Príležitostné umelecké vystúpenie 60 06.01.2014 06.01.2014
Dohoda o usk. vyst. 3/2014 Miriam Rodriguez-Brüllová Príležitostné umelecké vystúpenie 60 06.01.2014 06.01.2014
Dohoda 4/2014 VlaHan s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 14 08.01.2014 08.01.2014
Dohoda 5/2014 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 459,01 10.01.2014 10.01.2014
Dohoda 1A/2014 MO MS zapožičanie inventára a majetku 71,3 10.01.2014 10.01.2014
Dohoda 6/2014 Smer krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 14.01.2014 14.01.2014
Dohoda 3/2014 Ples Rybárov krátkodobé poskytnutie priestorov 489,81 08.01.2014 08.01.2014
Dohoda 6A/2014 Ples Rybárov zapožičanie inventára a majetku 77,7 07.02.2014 07.02.2014
Dohoda 1C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 23,3 10.01.2014 10.01.2014
Dohoda 7/2014 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 16.01.2014 16.01.2014
Dohoda 9/2014 Spoločenstvo Ladislava krátkodobé poskytnutie priestorov 454,81 19.01.2014 19.01.2014
Dohoda 1/2014 Rodičovské zdr. pri ZUŠ krátkodobé poskytnutie priestorov 387,64 25.01.2014 25.01.2014
Dohoda 2A/2014 Rodičovské zdr. pri ZUŠ zapožičanie inventára a majetku 93,05 25.01.2014 25.01.2014
Dohoda 2C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 20 25.01.2014 25.01.2014
Dohoda 8/2014 OZ Devínska Inak krátkodobé poskytnutie priestorov 455,51 31.01.2014 31.01.2014
Dohoda 3A/2014 OZ Devínska Inak zapožičanie inventára a majetku 48,6 31.01.2014 31.01.2014
Dohoda 1B/2014 OZ Devínska Inak zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 31.01.2014 31.01.2014
Dohoda 3C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 21 01.02.2014 01.02.2014
Dohoda 4A/2014 Občianske zdr.Chabik zapožičanie inventára a majetku 40 05.02.2014 05.02.2014
Dohoda 5A/2014 OZ FS ČRIP zapožičanie inventára a majetku zrušené 06.02.2014 06.02.2014
Dohoda 4C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 24,46 08.02.2014 08.02.2014
Dohoda 10/2014 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 3,99 10.02.2014 10.02.2014
Dohoda 11/2014 Turistický klub krátkodobé poskytnutie priestorov 22 12.02.2014 12.02.2014
Dohoda 12/2014 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 40,58 20.02.2014 20.02.2014
Dohoda 4B/2014 MÚ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 20.02.2014 20.02.2014
Dohoda 13/2014 JDS krátkodobé poskytnutie priestorov 32,97 22.02.2014 22.02.2014
Dohoda 2B/2014 JDS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 22.02.2014 22.02.2014
Zmluva o vytv. um. výkon 2014/04/06 Stražanovo bábkové divadlo umelecké vystúpenie 250 24.02.2014 24.02.2014
Dohoda 14/2014 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 8,25 26.02.2014 26.02.2014
Dohoda 15/2014 CHKS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 479,3 01.03.2014 01.03.2014
Dohoda 7A/2014 CHKS DNV zapožičanie inventára a majetku 76,4 01.03.2014 01.03.2014
Dohoda 5C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 20,97 01.03.2014 01.03.2014
Dohoda 16/2014 MO MS krátkodobé poskytnutie priestorov 46,54 02.03.2014 02.03.2014
Dohoda 3B/2014 MO MS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 02.03.2014 02.03.2014
Dohoda 6C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 16,31 04.03.2014 04.03.2014
Dohoda 17/2014 Home Sales s.r.o. krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 06.03.2014 06.03.2014
Dohoda 18/2014 Vision SD pictures SRO krátkodobé poskytnutie priestorov 91,66 08.03.2014 08.03.2014
Dohoda 5B/2014 Vision SD pictures SRO zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 08.03.2014 08.03.2014
Dohoda 19/2014 Bábkové a filmové div. Dúha krátkodobé poskytnutie priestorov 80 12.03.2014 12.03.2014
Dohoda 20/2014 ZUŠ krátkodobé poskytnutie priestorov 50 13.03.2014 13.03.2014
Dohoda 23/2014 NESTVEST s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov 293,87 14.03.2014 14.03.2014
Dohoda 8A/2014 NESTVEST s.r.o zapožičanie inventára a majetku 27,5 14.03.2014 14.03.2014
Dohoda 21/2014 MÚ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 100,8 15.03.2014 15.03.2014
Dohoda 22/2014 SZZ krátkodobé poskytnutie priestorov 75,72 15.03.2014 15.03.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 4/2014 PhDr. Brat Roman Príležitostné umelecké vystúpenie 50 17.03.2014 17.03.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 1/2014 Kordoš Michal Príležitostné umelecké vystúpenie 300 17.03.2014 17.03.2014
Dohoda 24/2014 Matica slovenská MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 17.03.2014 17.03.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 5/2014 Husseinová Marta Príležitostné umelecké vystúpenie 50 17.03.2014 17.03.2014
Dohoda 25/2014 Bahajské spoločenstvo krátkodobé poskytnutie priestorov 149,74 22.03.2014 22.03.2014
Dohoda 9A/2014 Bahajské spoločenstvo zapožičanie inventára a majetku 108,45 22.03.2014 22.03.2014
Dohoda 6B/2014 Bahajské spoločenstvo zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 49,8 22.03.2014 22.03.2014
Dohoda 26/2014 Miestny úrad MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 100,8 29.03.2014 29.03.2014
Dohoda 27/2014 SZPB krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 06.04.2014 06.04.2014
Dohoda 28/2014 Matica slovenská MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 07.04.2014 07.04.2014
Dohoda 29/2014 CHKS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 78,38 13.04.2014 13.04.2014
Dohoda 10A/2014 CHKS MO DNV zapožičanie inventára a majetku 12,3 13.04.2014 13.04.2014
Dohoda 7B/2014 CHKS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 13.04.2014 13.04.2014
Dohoda 30/2014 Home Sales, s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 14.04.2014 14.04.2014
Dohoda 31/2014 Miestny úrad MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 40,58 29.04.2014 29.04.2014
Dohoda 9B/2014 Miestny úrad MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 29.04.2014 29.04.2014
Dohoda 10A/2014 Pavol Goldstein zapožičanie inventára a majetku 35 30.04.2014 30.04.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 7/2014 Husseinová Marta Príležitostné umelecké vystúpenie 100 30.04.2014 30.04.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 6/2014 Šepítková Natália Príležitostné umelecké vystúpenie 30 30.04.2014 30.04.2014
Dohoda 10B/2014 Miestny úrad MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 02.05.2014 02.05.2014
Dohoda 32/2014 Matica slovenská MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 05.05.2014 05.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MK SR č.:MK-1557/2014/2.5 Ministerstvo kultúry SR dotácia 600 05.05.2014 05.05.2014
Dohoda 13A/2014 ZUŠ DNV zapožičanie inventára a majetku 35 07.05.2014 07.05.2014
Dohoda 15A/2014 Dušan Granec zapožičanie inventára a majetku 7 09.05.2014 09.05.2014
Dohoda 14A/2014 Herbort Jozef zapožičanie inventára a majetku 7 09.05.2014 09.05.2014
Dohoda 34/2014 JDS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 39,18 11.05.2014 11.05.2014
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia „FSNP 2014“ Mestská časť Bratislava-DNV a MS MO DNV spolupráca na Festivale slov.národ.piesne   11.05.2014 11.05.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 6/2014 Šepítková Natália Príležitostné umelecké vystúpenie 40 11.05.2014 11.05.2014
Dohoda 33/2014 MŠ M.Marečka krátkodobé poskytnutie priestorov 39,18 11.05.2014 11.05.2014
Dohoda 11B/2014 MŠ M.Marečka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 13.05.2014 13.05.2014
Dohoda 11A/2014 TIK DNV zapožičanie inventára a majetku pre MČ 13.05.2014 13.05.2014
Dohoda 8B/2014 TIK DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 166 13.05.2014 13.05.2014
Dohoda 35/2014 ZUŠ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 50 13.05.2014 13.05.2014
Dohoda 36/2014 Viňanská Zuzana krátkodobé poskytnutie priestorov 18 15.05.2014 15.05.2014
Dohoda 37/2014 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 16.05.2014 16.05.2014
Dohoda 39/2014 Miestny úrad MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 268 18.05.2014 18.05.2014
Dohoda 13B/2014 Miestny úrad MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 107,9 21.05.2014 21.05.2014
Dohoda 16A/2014 Miestny úrad MČ DNV zapožičanie inventára a majetku 62 16.05.2014 16.05.2014
Dohoda 38/2014 Miestny úrad MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 132,24 17.05.2014 17.05.2014
Dohoda 12B/2014 Miestny úrad MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 21.05.2014 21.05.2014
Dohoda 17A/2014 Tomáš Lencz zapožičanie inventára a majetku 7 24.05.2014 24.05.2014
Dohoda 40/2014 Miestny úrad MČ DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 100,8 24.05.2014 24.05.2014
Dohoda 14B/2014 Miestny úrad MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 166 02.06.2014 02.06.2014
Dohoda 43/2014 DP Devín Záhorská Bystrica krátkodobé poskytnutie priestorov 118,79 09.06.2014 09.06.2014
Dohoda 15B/2014 DP Devín Záhorská Bystrica zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 48,8 10.06.2014 10.06.2014
Dohoda 41/2014 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 02.06.2014 02.06.2014
Dohoda 19A/2014 RKC zapožičanie inventára a majetku 15 30.05.2014 30.05.2014
Dohoda 24A/2014 Gastro Galaxi zapožičanie inventára a majetku 17,5 13.06.2014 13.06.2014
Dohoda 44/2014 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 13.06.2014 13.06.2014
Dohoda 7C/2014 Formula pohostinstvo krátkodobé poskytnutie služieb baru 18,64 07.06.2014 07.06.2014
Dohoda 21A/2014 Ľuboš Kusý zapožičanie inventára a majetku 7 06.06.2014 06.06.2014
Dohoda 23A/2014 Kamil Dedinský zapožičanie inventára a majetku 10 06.06.2014 06.06.2014
Dohoda 18A/2014 Benáček Mário zapožičanie inventára a majetku 35 30.05.2014 30.05.2014
Zmluva JS/2014/M/01160/TP JOHNNY SERVIS s.r.o mobilné WC s pisoárom 60 30.05.2014 30.05.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 9/2014 Šepítková Natália Príležitostné umelecké vystúpenie 60 30.05.2014 30.05.2014
Dohoda o uskut. vystúp. 6/2014 Rusnák Milan Príležitostné umelecké vystúpenie 50 30.05.2014 30.05.2014
Dohoda 18A/2014 Benáček Mário zapožičanie inventára a majetku 35 30.05.2014 30.05.2014
Dohoda 22A/2014 Zemanová Marta zapožičanie inventára a majetku 8 06.06.2014 06.06.2014
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Festival chorv.kult.2014 Mč BA-DNV a Chorv.kultúr.spolok BA-DNV Festival chorvátskej kultúry   13.06.2014 13.06.2014
Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu č.2014/07/20 Stražanovo bábkové divadlo divadielko 250 16.06.2014 16.06.2014
Dohoda 20A/2014 Zemanová Marta zapožičanie inventára a majetku 8 20.06.2014 20.06.2014
Dohoda 46/2014 ZŠ P.Horova-Rada rodičov krátkodobé poskytnutie priestorov UMZ 25.06.2014 25.06.2014
Dohoda 16B/2014 ZŠ P.Horova-Rada rodičov zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 33,2 25.06.2014 25.06.2014
Dohoda 46/2014 Tešovič Rastislav krátkodobé poskytnutie priestorov 5 25.06.2014 25.06.2014
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 97E Eliška Gregoričková divadielko 240 26.06.2014 26.06.2014
Dohoda 42/2014 Viňanská Zuzana krátkodobé poskytnutie priestorov 27 26.06.2014 26.06.2014
Dohoda 48/2014 Home Sales s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov 181,79 26.06.2014 26.06.2014
Dohoda 47/2014 CHorvátsky kultúrny spolok DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 1221,84 28.06.2014 28.06.2014
Dohoda 25A/2014 CHorvátsky kultúrny spolok DNV zapožičanie inventára a majetku 118 28.06.2014 28.06.2014
Zmluva o pripojení odber.elektric.zariadenia žiadateľa do distribuč.sústavy Západoslovenská distribučná pripojenie odber.miesta   01.07.2014 01.07.2014
Dohoda 26A/2014 Gastro Galaxy s.r.o zapožičanie inventára a majetku 28 04.07.2014 04.07.2014
Dohoda 51/2014 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 08.07.2014 08.07.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.11/2014 Mardiaková Terézia umelecké vystúpenie 100 13.07.2014 13.07.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.12/2014 Tóthová Aneta umelecké vystúpenie 100 13.07.2014 13.07.2014
Dohoda 8C/2014 U starého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 13 14.07.2014 14.07.2014
Dohoda 27A/2014 FISHTING FLIES zapožičanie inventára a majetku 35 21.07.2014 21.07.2014
Dohoda 45/2014 Kundraciková Anna krátkodobé poskytnutie priestorov 514,96 23.07.2014 23.07.2014
Dohoda 53/2014 Šimkovič Rastislav krátkodobé poskytnutie priestorov 75 07.08.2014 07.08.2014
Dohoda 30A/2014 Šimkovič Rastislav zapožičanie inventára a majetku 40 07.08.2014 07.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.13/2014 Pavol Varga umelecké vystúpenie 100 10.08.2014 10.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.14/2014 Katarína Veselská umelecké vystúpenie 100 10.08.2014 10.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.17/2014 Martina Houdová umelecké vystúpenie 100 10.08.2014 10.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.16/2014 Michal Haring umelecké vystúpenie 100 10.08.2014 10.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.15/2014 Peter Zwiebel umelecké vystúpenie 100 10.08.2014 10.08.2014
Dohoda 31A/2014 HBCIEPURII DNV zapožičanie inventára a majetku 56 13.08.2014 13.08.2014
Dohoda 54/2014 Semper krátkodobé poskytnutie priestorov 265,28 14.08.2014 14.08.2014
Dohoda 28A/2014 Kamil Dedinský zapožičanie inventára a majetku 10 14.08.2014 14.08.2014
Dohoda 29A/2014 Kamil Dedinský zapožičanie inventára a majetku 43 14.08.2014 14.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.18/2014 Ivica Gabrišová umelecké vystúpenie 350 19.08.2014 19.08.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.19/2014 Agnesa Ferienčíková umelecké vystúpenie 120 19.08.2014 19.08.2014
Zmluva o dielo PRETOR SLOVAKIA, s.r.o umelecké vystúpenie 1.500,00 22.08.2014 22.08.2014
Dohoda 9C/2014 Ustarého bicykla krátkodobé poskytnutie služieb baru 8,16 22.08.2014 22.08.2014
Dohoda 55/2014 Firma Ružomberok krátkodobé poskytnutie priestorov 48 28.08.2014 28.08.2014
Dohoda 50/2014 IVAN A PATRIK krátkodobé poskytnutie priestorov 40 28.08.2014 28.08.2014
Dohoda 52/2014 IVAN A PATRIK krátkodobé poskytnutie priestorov 30 28.08.2014 28.08.2014
Dohoda 57/2014 Smer krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 02.09.2014 02.09.2014
Dohoda 59/2014 Matica slovenská MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 03.09.2014 03.09.2014
Dohoda 60/2014 Miroslav Ondrejka krátkodobé poskytnutie priestorov 11 05.09.2014 05.09.2014
Dohoda 32A/2014 Kristína Encingerová zapožičanie inventára a majetku 42,5 12.09.2014 12.09.2014
Dohoda 63/2014 Ing.Peter Rajkovič krátkodobé poskytnutie priestorov zdarma-rokov.poriadok MZMčDNV 18.09.2014 18.09.2014
Dohoda 62/2014 OZ Devínska Inak krátkodobé poskytnutie priestorov 5,32 18.09.2014 18.09.2014
Dohoda 17B/2014 Matica slovenská MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 22.09.2014 22.09.2014
Dohoda 61/2014 Matica slovenská MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov 60,87 19.09.2014 19.09.2014
Dohoda 58/2014 Francuzstina krátkodobé poskytnutie priestorov 13,5 22.09.2014 22.09.2014
Dohoda 64/2014 OZ Devínska Inak krátkodobé poskytnutie priestorov 7,98 24.09.2014 24.09.2014
Dohoda 33A/2014 p.Dušan Kevický zapožičanie inventára a majetku 4,5 26.09.2014 26.09.2014
Dohoda 66/2014 SHŠ Corvus Arma krátkodobé poskytnutie priestorov 70,54 26.09.2014 26.09.2014
Dohoda 67/2014 Urbár pozem.spol. krátkodobé poskytnutie priestorov 2,66 02.10.2014 02.10.2014
Zmluva o uskutočnení vysúpenia č.118E Eliška Gregoričková divadielko 330 03.10.2014 03.10.2014
Zmluva o dielo Valentín Jaroslav dielo 478,71 06.10.2014 06.10.2014
Dohoda 65/2014 Viňanská poskytnutie priestorov 40,5 01.10.2014 01.10.2014
Dohoda 34A/2014 OZ Devínska Inak zapožičanie inventára a majetku 21 04.10.2014 04.10.2014
Dohoda 70/2014 MS MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 06.10.2014 06.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.20/2014 Škultéty Vladimír umelecké vystúpenie 70 10.10.2014 10.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.21/2014 Hapl Vladimír umelecké vystúpenie 70 10.10.2014 10.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.25/2014 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 60 11.10.2014 11.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.24/2014 Dobrík Vladimír umelecké vystúpenie 200 12.10.2014 12.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.23/2014 Stankovský Dušan umelecké vystúpenie 150 12.10.2014 12.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.22/2014 Šeniglová  Eva umelecké vystúpenie 250 12.10.2014 12.10.2014
Dohoda 71/2014 Petra Blaščák poskytnutie priestorov 30 11.10.2014 11.10.2014
Dohoda 68/2014 Jablkové hodovanie poskytnutie priestorov 163,7 11.10.2014 11.10.2014
Dohoda 35A/2014 Jablkové hodovanie zapožičanie inventára a majetku 53,5 11.10.2014 11.10.2014
Dohoda 18B/2014 Jablkové hodovanie zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 16,6 11.10.2014 11.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.26/2014 Dobrík Vladimír umelecké vystúpenie 150 19.10.2014 19.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.27/2014 Šimonovič Jozef umelecké vystúpenie 150 19.10.2014 19.10.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.28/2014 Juračková Emília umelecké vystúpenie 100 19.10.2014 19.10.2014
Dohoda 72/2014 MS MO DNV poskytnutie priestorov 300 19.10.2014 19.10.2014
Dohoda 18B/2014 MS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 200 19.10.2014 19.10.2014
Dohoda 73/2014 Ing-Peter Rajkovič poskytnutie priestorov 48,91 21.10.2014 21.10.2014
Dohoda 75/2014 Expres people poskytnutie priestorov 21 23.10.2014 23.10.2014
Dohoda 74/2014 Semper poskytnutie priestorov 265,28 24.10.2014 24.10.2014
Zmluva o dielo Ján Pešadík podklady, grafický návrh a spracovanie kalendár DNV 200 27.10.2014 27.10.2014
Dohoda 76/2014 Expres people poskytnutie priestorov 21 29.10.2014 29.10.2014
Dohoda 79/2014 Ján Pešadík poskytnutie priestorov 25 31.10.2014 31.10.2014
Dohoda 77/2014 MČ DNV poskytnutie priestorov 20,29 30.10.2014 30.10.2014
Dohoda 20B/2014 MČ DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 8,3 31.10.2014 31.10.2014
Dohoda 80/2014 Expres people poskytnutie priestorov 14 04.11.2014 04.11.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.29/2014 Mária Pacigová umelecké vystúpenie 50 06.11.2014 06.11.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.30/2014 Matej Vrábel umelecké vystúpenie 50 06.11.2014 06.11.2014
Dohoda 81/2014 Devínska Inak OZ poskytnutie priestorov 5 07.11.2014 07.11.2014
Dohoda 82/2014 SK Expres poskytnutie priestorov 21 11.11.2014 11.11.2014
Dohoda 83/2014 Ing-Peter Rajkovič poskytnutie priestorov 65 12.11.2014 12.11.2014
Dohoda 84/2014 AIDAN poskytnutie priestorov 182 13.11.2014 13.11.2014
Dohoda 85/2014 Semper poskytnutie priestorov 265,28 14.11.2014 14.11.2014
Dohoda 78/2014 Viňanská poskytnutie priestorov 54 14.11.2014 14.11.2014
Dohoda 86/2014 MČ BA DNV poskytnutie priestorov 100,8 15.11.2014 15.11.2014
Dohoda 69/2014 Marta oz poskytnutie priestorov 380,64 15.11.2014 15.11.2014
Dohoda 36A/2014 Marta oz zapožičanie inventára a majetku 35 15.11.2014 15.11.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.32/2014 OZ ČRIP umelecké vystúpenie 150 21.11.2014 21.11.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.31/2014 Ignác Černay umelecké vystúpenie 50 21.11.2014 21.11.2014
Dohoda 87/2014 SZPB poskytnutie priestorov 5,32 24.11.2014 24.11.2014
Dohoda 91/2014 Urbár pozem.spoločenstvo poskytnutie priestorov 7,98 26.11.2014 26.11.2014
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2015/01/18 Stražanovo bábkové divadlo predstavenie 250 27.11.2014 27.11.2014
Dohoda 56/2014 SZPB poskytnutie priestorov 2,66 27.11.2014 27.11.2014
Dohoda 88/2014 OZ Emanuel poskytnutie priestorov 50 27.11.2014 27.11.2014
Dohoda 89/2014 ŠK Strelec poskytnutie priestorov 31,5 28.11.2014 28.11.2014
Dohoda 90/2014 ŠK Strelec poskytnutie priestorov 35 30.11.2014 30.11.2014
Dohoda 92/2014 MS MO DNV poskytnutie priestorov 91,66 30.11.2014 30.11.2014
Dohoda 21B/2014 MS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 01.12.2014 01.12.2014
Dohoda 94/2014 Viňanská poskytnutie priestorov 54 01.12.2014 01.12.2014
Dohoda 95/2014 Tešovič Ladislav poskytnutie priestorov 10,62 03.12.2014 03.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.40/2014 Jaroslav Hruška umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.41/2014 Tomáš Ondriáš umelecké vystúpenie 70 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.37/2014 Andrej Marek Kanja umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.38/2014 Pavol Štefánek umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.39/2014 Karol Vlasák umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.35/2014 Oto Gregor umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.36/2014 Radovan Tomeš umelecké vystúpenie 60 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.33/2014 Ján Babjak umelecké vystúpenie 500 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.34/2014 Pangea-The Beatles Revival Band Petr John umelecké vystúpenie 1.200,00 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.42/2014 Peter Petráš umelecké vystúpenie 50 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.43/2014 Tomáš Duchoslav umelecké vystúpenie 25 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.44/2014 Matúš Kovár umelecké vystúpenie 25 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda 96/2014 MČ BA DNV poskytnutie priestorov 78,38 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda 22B/2014 MČ BA DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 04.12.2014 04.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.46/2014 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 150 05.12.2014 05.12.2014
Autorská licenčná zmluva Richard Kasák umelecké vystúpenie 500 06.12.2014 06.12.2014
Autorská licenčná zmluva Ondrej Tomčala umelecké vystúpenie 750 06.12.2014 06.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.45/2014 Juraj Maasz umelecké vystúpenie 100 07.12.2014 07.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.47/2014 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 200 14.12.2014 14.12.2014
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.48/2014 Miroslav Dudík umelecké vystúpenie 100 14.12.2014 14.12.2014
Dohoda 97/2014 Mestská časť DNV poskytnutie priestorov 91,66 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda 37A/2014 Mestská časť DNV zapožičanie inventára a majetku 76,4 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda 23B/2014 Mestská časť DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 15.12.2015 15.12.2015
Dohoda 100/2014 OZ Strmý kopec poskytnutie priestorov 10 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda 10C/2014 U Michala poskytnutie priestorov baru 30,29 13.12.2014 13.12.2014
Dohoda 98/2014 Združenie Kobylka poskytnutie priestorov 570,96 13.12.2014 13.12.2014
Dohoda 24B/2014 Združenie Kobylka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 58,1 18.12.2014 18.12.2014
Dohoda 99/2014 JDS MO DNV poskytnutie priestorov 78,38 14.12.2014 14.12.2014
Dohoda 25B/2014 JDS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 24,9 15.12.2014 15.12.2014
Dohoda 101/2014 IVAN a Patrik poskytnutie priestorov 16,6 15.12.2014 15.12.2014
Dohoda 102/2014 ZŠ I.Bukovčana3 poskytnutie priestorov zdarma UMZ 17.12.2014 17.12.2014
Dohoda 26B/2014 ZŠ I.Bukovčana3 zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 66,4 17.12.2014 17.12.2014
Dohoda 39A/2014 TC Eleganza zapožičanie inventára a majetku 33,5 18.12.2014 18.12.2014
Dohoda 103/2014 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku poskytnutie priestorov 174,9 20.12.2014 20.12.2014
Dohoda 40A/2014 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku zapožičanie inventára a majetku 28 20.12.2014 20.12.2014
Dohoda 27B/2014 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky 101,6 22.12.2014 22.12.2014
Dohoda 104/2014 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku poskytnutie priestorov 170,02 28.12.2014 28.12.2014