Zmluvy IC 2015

Zmluvy IC 2015  
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
           
Dohoda č.1/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 3,99 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.1/2015 Ivica Gabrišová umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.2/2015 Pavol Varga umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.3/2015 Katarína Veselská umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.4/2015 Michal Haring umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.5/2015 Martina Houdová umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.6/2015 Roman Rusňák umelecké vystúpenie 50 05.01.2015 05.01.2015
Dohoda č.2/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 523,38 10.01.2015 10.01.2015
Dohoda č.1A/2015 MS MO DNV zapožičanie inventára a majetku 61 10.01.2015 10.01.2015
Dohoda č.1C/2015 MILANIA,s.r.o poskytnutie priestorov baru 25,63 10.01.2015 10.01.2015
Dohoda č.3/2015 Viňanská poskytnutie priestorov 54 12.01.2015 12.01.2015
Dohoda č.5/2015 Rodičovské združenie pri ZUŠ poskytnutie priestorov 428,22 24.01.2015 24.01.2015
Dohoda č.2A/2015 Rodičovské združenie pri ZUŠ zapožičanie inventára a majetku 116 24.01.2015 24.01.2015
Dohoda č.2C/2015 Rodičovské združenie pri ZUŠ poskytnutie priestorov baru 80 24.01.2015 24.01.2015
Dohoda č.6/2015 Devínska Inak OZ poskytnutie priestorov 523,38 31.01.2015 31.01.2015
Dohoda č.3A/2015 Devínska Inak OZ zapožičanie inventára a majetku 62,3 31.01.2015 31.01.2015
Dohoda č.1B/2015 Devínska Inak OZ zabezpečenie ozvučenia 49,8 31.01.2015 31.01.2015
Dohoda č.3C/2015 MILANIA,s.r.o poskytnutie priestorov baru 25,63 31.01.2015 31.01.2015
Dohoda č.8/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 2,66 02.02.2015 02.02.2015
Dohoda č.7/2015 Viňanská poskytnutie priestorov 54 02.02.2015 02.02.2015
Dohoda č.4A/2015 Rada rodičov Chabik zapožičanie inventára a majetku 34 04.02.2015 04.02.2015
Dohoda č.4/2015 Gašparíková poskytnutie priestorov 470,22 14.01.2015 14.01.2015
Dohoda č.5A/2015 Gašparíková zapožičanie inventára a majetku 109,4 07.02.2015 07.02.2015
Dohoda č.9/2015 Mestská časť DNV poskytnutie priestorov 100,8 07.02.2015 07.02.2015
Dohoda č.10/2015 SHŠ Corvus Arma poskytnutie priestorov 130,09 08.02.2015 08.02.2015
Dohoda č.2B/2015 SHŠ Corvus Arma zabezpečenie ozvučenia 16,3 08.02.2015 08.02.2015
Dohoda č.4C/2015 MILANIA,s.r.o poskytnutie priestorov baru 25,63 07.02.2015 07.02.2015
Dohoda č.5C/2015 MILANIA,s.r.o poskytnutie priestorov baru 25,63 14.02.2015 14.02.2015
Dohoda č.11/2015 Chorvátsky kultúrny spolok poskytnutie priestorov 523,38 14.02.2015 14.02.2015
Dohoda č.6A/2015 Chorvátsky kultúrny spolok zapožičanie inventára a majetku 89,8 14.02.2015 14.02.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.7/2015 Kordoš Michal umelecké vystúpenie 300 17.02.2015 17.02.2015
Dohoda č.6C/2015 MILANIA,s.r.o poskytnutie priestorov baru 16,31 17.02.2015 17.02.2015
Dohoda č.13/2015 AŠK Inter poskytnutie priestorov 27,5 20.02.2015 20.02.2015
Dohoda č.12/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 78,38 22.02.2015 22.02.2015
Dohoda č.3B/2015 MS MO DNV zabezpečenie ozvučenia 16,6 24.02.2015 24.02.2015
Dohoda č.14/2015 JDS MO DNV poskytnutie priestorov 62,44 28.02.2015 28.02.2015
Dohoda č.4B/2015 JDS MO DNV zabezpečenie ozvučenia 16,6 09.03.2015 09.03.2015
Zmluva o uskutočnení vystúpenia č.34E Gregoričková program 220 01.03.2015 01.03.2015
Zmluva o dielo HV mont,s.r.o práce v KD 259,71 09.03.2015 09.03.2015
Dohoda č.15/2015 Vision SD PICTURES s.r.o poskytnutie priestorov 115,82 14.03.2015 14.03.2015
Dohoda č.5B/2015 Vision SD PICTURES s.r.o zabezpečenie ozvučenia 33,2 16.03.2015 16.03.2015
Dohoda č.16/2015 Rastislav Tešovič poskytnutie priestorov 44 21.03.2015 21.03.2015
Dohoda č.17/2015 CHKS poskytnutie priestorov 139,12 29.03.2015 29.03.2015
Dohoda č.7A/2015 CHKS zapožičanie inventára a majetku 9,2 29.03.2015 29.03.2015
Dohoda č.6B/2015 CHKS zabezpečenie ozvučenia 33,2 30.03.2015 30.03.2015
Dohoda č.18/2015 OZ Strmý kopec poskytnutie priestorov 5,5 30.03.2015 30.03.2015
Dohoda č.19/2015 SZPB poskytnutie priestorov 5,32 07.04.2015 07.04.2015
Dohoda č.8A/2015 Kristína Encingerová zapožičanie inventára a majetku 35 10.04.2015 10.04.2015
Dohoda č.20/2015 SZZ ZO 4-28 Pod Srdcom poskytnutie priestorov 91,66 11.04.2015 11.04.2015
Dohoda č.21/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32 13.04.2015 13.04.2015
Dodatok ZSE Energia, a.s. elektrina   20.04.2015 20.04.2015
Dohoda č.10A/2015 Lukáčik Jaroslav zapožičanie inventára a majetku 21 25.04.2015 25.04.2015
Dohoda č.7B/2015 MČ Devínska Nová Ves zabezpečenie ozvučenia 166 27.04.2015 27.04.2015
Dohoda č.9A/2015 MČ Devínska Nová Ves zapožičanie inventára a majetku 70 27.04.2015 27.04.2015
Dohoda č.23/2015 Martina Sladeková poskytnutie priestorov 100 28.04.2015 28.04.2015
Dohoda č.22/2015 OZ Devínska Inak poskytnutie priestorov 16,5 28.04.2015 28.04.2015
Dohoda č.12A/2015 Fighting Flies o.z. zapožičanie inventára a majetku 8 30.04.2015 30.04.2015
Dohoda č.24/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32 04.05.2015 04.05.2015
Dohoda č.8B/2015 MČ Devínska Nová Ves zabezpečenie ozvučenia 16,6 04.05.2015 04.05.2015
Dohoda č.25/2015 MŠ Milana Marečka poskytnutie priestorov 15,4 06.05.2015 06.05.2015
Dohoda č.9B/2015 MŠ Milana Marečka zabezpečenie ozvučenia 49,8 06.05.2015 06.05.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.9/2015 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 50 10.05.2015 10.05.2015
Dohoda č.13A/2015 Filip Baláž zapožičanie inventára a majetku 17,5 15.05.2015 15.05.2015
Dohoda č.11A/2015 Marek Královič zapožičanie inventára a majetku 14 15.05.2015 15.05.2015
Dohoda č.26/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32 18.05.2015 18.05.2015
Dohoda č.27/2015 ZUŠ D.N.V. poskytnutie priestorov 50 19.05.2015 19.05.2015
Dohoda č.28/2015 MČ Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov 351,23 23.05.2015 23.05.2015
Dohoda č.10B/2015 MČ Devínska Nová Ves zabezpečenie ozvučenia 99,6 23.05.2015 23.05.2015
Dohoda č.29/2015 MČ Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov 285,34 24.05.2015 24.05.2015
Dohoda č.15A/2015 MČ Devínska Nová Ves zapožičanie inventára a majetku 57,5 29.05.2015 29.05.2015
Dohoda č.11B/2015 MČ Devínska Nová Ves zabezpečenie ozvučenia 166 29.05.2015 29.05.2015
Zmluva Johnny Servis s.r.o. prenájom sanity 60 29.05.2015 29.05.2015
Dohoda č.30/2015 Koupy Vilem poskytnutie priestorov 135,74 29.05.2015 29.05.2015
Dohoda č.16A/2015 Koupy Vilem zapožičanie inventára a majetku 77,75 29.05.2015 29.05.2015
Dohoda č.31/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32 01.06.2015 01.06.2015
Dohoda č.17A/2015 Andrea Hozzánková zapožičanie inventára a majetku 54 05.06.2015 05.06.2015
Dohoda č.14A/2015 HBC IEPURII D.N.V. zapožičanie inventára a majetku 10,5 05.06.2015 05.06.2015
Dohoda č.32/2015 Družstvo podielníkov Devín poskytnutie priestorov 100,2 15.06.2015 15.06.2015
Dohoda č.12B/2015 Družstvo podielníkov Devín zabezpečenie ozvučenia 58,1 15.06.2015 15.06.2015
Dohoda č.18A/2015 Kristína Encingerová zapožičanie inventára a majetku 52,5 14.06.2015 14.06.2015
Dohoda č.34/2015 Ing. Peter Rajkovič poskytnutie priestorov 3,99 18.06.2015 18.06.2015
Dohoda č.33/2015 Semper poskytnutie priestorov 265,28 19.06.2015 19.06.2015
Dohoda č.35/2015 CHKS DNV poskytnutie priestorov 748,2 20.06.2015 20.06.2015
Dohoda č.36/2015 CHKS DNV poskytnutie priestorov 519,64 20.06.2015 20.06.2015
Dohoda č.19A/2015 CHKS DNV zapožičanie inventára a majetku 107,5 20.06.2015 20.06.2015
Dohoda č.37/2015 ZŠ Pavla Horova RR poskytnutie priestorov 58,77 29.06.2015 29.06.2015
Dohoda č.13B/2015 ZŠ Pavla Horova RR zabezpečenie ozvučenia 24,9 29.06.2015 29.06.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.10/2015 Barbora Klapalová umelecké vystúpenie 50 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.11/2015 Marta Laurincová umelecké vystúpenie 50 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.12/2015 Zuzana Jasenková umelecké vystúpenie 50 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.13/2015 Pavlína Roščáková umelecké vystúpenie 50 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.14/2015 Hana Juríková umelecké vystúpenie 50 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.15/2015 Jan Pospíšil umelecké vystúpenie 100 05.07.2015 05.07.2015
Dohoda č.7C/2015 Milania,s.r.o poskytnutie priestorov baru 17,48 03.07.2015 03.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.16/2015 Jaroslav Konečný umelecké vystúpenie 80 26.07.2015 26.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.17/2015 Pavol Varga umelecké vystúpenie 80 26.07.2015 26.07.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.18/2015 Katarína Veselská umelecké vystúpenie 80 26.07.2015 26.07.2015
Zmluva o uskutočnení vystúpenia č.96E Gregoričková program 240 27.07.2015 27.07.2015
Dohoda č.21A/2015 Dedinský Kamil zapožičanie inventára a majetku 10 31.07.2015 31.07.2015
Dohoda č.22A/2015 Čorej Martin zapožičanie inventára a majetku 7 07.08.2015 07.08.2015
Dohoda č.20A/2015 Vlastimil Paulík zapožičanie inventára a majetku 35 21.08.2015 21.08.2015
Dohoda č.24A/2015 Vlastimil Paulík zapožičanie inventára a majetku 20 27.08.2015 27.08.2015
Dohoda č.39/2015 SZPB poskytnutie priestorov 3,99 01.09.2015 01.09.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.20/2015 Ivica Gabrišová odborná spolupráca-kultúrne leto 250 01.09.2015 01.09.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.19/2015 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 100 01.09.2015 01.09.2015
Dohoda č.41/2015 Matica slovenská MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 07.09.2015 07.09.2015
Dohoda č.40/2015 Rastislav Šimkovič poskytnutie priestorov 20 29.08.2015 29.08.2015
Dohoda č.25A/2015 Andrea Hozzánková zapožičanie inventára a majetku 25 18.09.2015 18.09.2015
Dohoda č.26A/2015 Marek Encinger zapožičanie inventára a majetku 21 18.09.2015 18.09.2015
Dohoda č.38/2015 Judita Slezáková poskytnutie priestorov 48,3 24.08.2015 24.08.2015
Dohoda č.23A/2015 Judita Slezáková zapožičanie inventára a majetku 53,55 24.08.2015 24.08.2015
Dohoda č.27A/2015 Fighting Flies Bratislava oz zapožičanie inventára a majetku 10 24.09.2015 24.09.2015
Dohoda č.28A/2015 Kristína Encingerová zapožičanie inventára a majetku 31,5 25.09.2015 25.09.2015
Dohoda č.8C/2015 JV Group, s.r.o. poskytnutie priestorov baru 20 26.09.2015 26.09.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.21/2015 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 100 27.09.2015 27.09.2015
Dohoda č.42/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 111,16 27.09.2015 27.09.2015
Dohoda č.14B/2015 MS MO DNV zabezpečenie ozvučenia 49,8 28.09.2015 28.09.2015
Dohoda č.29A/2015 Devínska Inak oz zapožičanie inventára a majetku 17,5 03.10.2015 03.10.2015
Dohoda č.43/2015 MS MO DNV poskytnutie priestorov 5,32 05.10.20145 05.10.20145
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.22/2015 Hapl Vladimír umelecké vystúpenie 70 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.23/2015 Škultéty Vladimír umelecké vystúpenie 70 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda č.45/2015 Činoherný klub DNV poskytnutie priestorov 20 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda č.15B/2015 Malokarpatské osvetové stredisko zabezpečenie ozvučenia 166 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda č.47/2015 GOOD SPORTS poskytnutie priestorov 20 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda č.46/2015 Devínska Inak oz poskytnutie priestorov 20 10.10.2015 10.10.2015
Zmluva o uskutočnení vystúpenia č.113E Gregoričková program 330 14.10.2015 14.10.2015
Dohoda č.44/2015 Marta O.2. poskytnutie priestorov 380,64 09.10.2015 09.10.2015
Dohoda č.31A/2015 Marta O.2. zapožičanie inventára a majetku 42 09.10.2015 09.10.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.24/2015 Abrahám Jakub umelecké vystúpenie 100 10.10.2015 10.10.2015
Dohoda č.48/2015 Šimkovičová Eva poskytnutie priestorov 56,22 24.10.2015 24.10.2015
Zmluva o uskutočnení vystúpenia Bajza Branislav program 3300 30.10.2015 30.10.2015
Dohoda č.49/2015 Pešadík Jan poskytnutie priestorov 27,6 31.10.2015 31.10.2015
Dohoda č.50/2015 Družstvo podielníkov Devín poskytnutie priestorov 12,18 02.11.2015 02.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.25/2015 Guldán Jozef umelecké vystúpenie 30 05.11.2015 05.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.26/2015 Nagyová Laura umelecké vystúpenie 15 05.11.2015 05.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.27/2015 Šafárová Patrícia umelecké vystúpenie 15 05.11.2015 05.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.28/2015 Verčimáková Lucia umelecké vystúpenie 15 05.11.2015 05.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.29/2015 Chríbiková Mária umelecké vystúpenie 15 05.11.2015 05.11.2015
Dohoda č.51/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 5,32 09.11.2015 09.11.2015
Dohoda č.52/2015 Družstvo podielníkov Devín poskytnutie priestorov 190,7 14.11.2015 14.11.2015
Dohoda č.16B/2015 Družstvo podielníkov Devín zabezpečenie ozvučenia 83 18.11.2015 18.11.2015
Dohoda č.53/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 91,66 17.11.2015 17.11.2015
Dohoda č.17B/2015 MO Matica Slovenská zabezpečenie ozvučenia 33,2 18.11.2015 18.11.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.30/2015 OZ ČRIP umelecké vystúpenie 150 21.11.2015 21.11.2015
Dohoda č.54/2015 Metro cash and carry SR s.r.o. poskytnutie priestorov 552,76 27.11.2015 27.11.2015
Dohoda č.57/2015 Záhrad. zväz Glavica DNV poskytnutie priestorov 23,9 28.11.2015 28.11.2015
Dohoda č.55/2015 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov 78,38 29.11.2015 29.11.2015
Dohoda č.30A/2015 MO Matica Slovenská zapožičanie inventára a majetku 59 29.11.2015 29.11.2015
Dohoda č.18B/2015 MO Matica Slovenská zabezpečenie ozvučenia 33,2 01.12.2015 01.12.2015
Dohoda č.58/2015 Daphne Inštit.aplik.ekon. poskytnutie priestorov 13,8 01.12.2015 01.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.31/2015 Šimkovič Ľubomír umelecké vystúpenie 250 03.12.2015 03.12.2015
Dohoda č.56/2015 MÚ DNV poskytnutie priestorov 771,02 03.12.2015 03.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.39/2015 Hotka Robert umelecké vystúpenie 50 03.12.2015 03.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.33/2015 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 200 03.12.2015 03.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.35/2015 Kanja Andrej Marek umelecké vystúpenie 60 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.38/2015 Vlasák Jakub umelecké vystúpenie 60 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.34/2015 Gregor Oto umelecké vystúpenie 60 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.37/2015 Tomeš Radovan umelecké vystúpenie 60 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.36/2015 Štefánek Pavol umelecké vystúpenie 60 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.32/2015 Fičor Richard umelecké vystúpenie 600 04.12.2015 04.12.2015
Dohoda č.59/2015 Mo. Ms. DNV poskytnutie priestorov 2,66 07.12.2015 07.12.2015
Dohoda č.60/2015 MÚ DNV poskytnutie priestorov 135,74 11.12.2015 11.12.2015
Dohoda č.32A/2015 MÚ DNV zapožičanie inventára a majetku 61 11.12.2015 11.12.2015
Dohoda č.19B/2015 MÚ DNV zabezpečenie ozvučenia 16,6 14.12.2015 14.12.2015
Dohoda č.9C/2015 Milania s.r.o. poskytnutie priestorov baru 30,29 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda č.61/2015 YDS poskytnutie priestorov 130,84 13.12.2015 13.12.2015
Dohoda č.20B/2015 YDS zabezpečenie ozvučenia 33,2 13.12.2015 13.12.2015
Dohoda č.64/2015 ZUŠ poskytnutie priestorov 50 15.12.2015 15.12.2015
Dohoda č.65/2015 ZŠ I.Bukovčana poskytnutie priestorov 162,32 16.12.2015 16.12.2015
Dohoda č.22B/2015 ZŠ I.Bukovčana zabezpečenie ozvučenia 66,4 16.12.2015 16.12.2015
Dohoda č.63/2015 Chorv. kult. zväz na Slov. poskytnutie priestorov 198,71 18.12.2015 18.12.2015
Dohoda č.62/2015 Združenie Kobylka poskytnutie priestorov 648,62 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda č.21B/2015 Združenie Kobylka zabezpečenie ozvučenia 66,4 15.12.2015 15.12.2015
Dohoda č.33A/2015 Združenie Kobylka zapožičanie inventára a majetku 91,5 12.12.2015 12.12.2015
Dohoda č.66/2015 Urbár DNV poskytnutie priestorov 170,02 20.12.2015 20.12.2015
Dohoda č.23B/2015 Urbár DNV zabezpečenie ozvučenia 33,2 21.12.2015 21.12.2015
Dohoda č.34A/2015 Marcela Kramplová zapožičanie inventára a majetku 6 23.12.2015 23.12.2015