Zmluvy IC 2018

 

Zmluvy IC 2018
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
 Dohoda č. 1 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb 5,32 08.01.2018 08.01.2018
Dohoda č. 1 A  Matica Slovenská MO DNV zapožičanie inventára a majetku  101,40 13.01.2018 13.01.2018
Dohoda č. 1 C Milania s.r.o poskytnutie baru 25,63 13.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 2 Focusart s.r.o  poskytnutie priestorov a služieb 16,50 08.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 3 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb  553,63 13.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 5 Protos Productions  poskytnutie priestorov a služieb 646,47 24.01.2018  24.01.2018
Dohoda č. 1/2018  Michal Behun o uskutočnení vystúpenia 240,00 24.01.2018 24.01.2018
Dohoda č. 6  Devínska Inak oz  poskytnutie priestorov a služieb  503,30 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 2 A Devínska Inak oz  zapožičanie inventára a majetku  55,00 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 2 C Milania s.r.o  poskytnutie baru 27,96 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 4  Rybári poskytnutie priestorov a služieb  553,63 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 3 A  Rybári   zapožičanie inventára a majetku  52,50 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 3 C  Milania s.r.o  poskytnutie baru  25,63 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 8 Josef Drevo  poskytnutie priestorov a služieb  55,60 05.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 9 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb 5,32 05.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 5 A Rada rodičov Chabik  zapožičanie inventára a majetku  42,00 08.02.2018 12.02.2018
Dohoda č. 12 Peter Kolega  poskytnutie priestorov a služieb  16,50 09.02.2018 12.02.2018
Dohoda č. 11  Chorvátsky kultúrny spolok  poskytnutie priestorov a služieb  582,23 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 4A Chorvátsky kultúrny spolok zapožičanie inventára a majetku  71,80 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 4C Milania s.r.o poskytnutie baru  23,30 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 15 Focusart s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  5,50 05.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 10 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb  38,50 06.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 6/2018 Verner Václav o uskutočnení vystúpenia 300,00 13.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 13 JDS ZO DNV poskytnutie priestorov a služieb  75,86  17.02.2018 01.03.2018
Dohoda č. 1B JDS ZO DNV o zabezpečení ozvučenia 16,60 20.02.2018 01.03.2018
Dohoda č. 14 Ing.Peter Rajkobvič poskytnutie priestorov a služieb  10,52 22.02.2018 12.03.2018
Dohoda č. 2/2018 Beáta Vlnková o uskutočnení vystúpenia  120,00 28.02.2018 14.03.2018
Dohoda č. 3/2018 Alena Mrvová Kocková o uskutočnení vystúpenia  50,00 13.03.2018  23.03.2018
Dohoda č. 4/2018 Roman Brat o uskutočnení vystúpenia  50,00 14.03.2018 23.03.2018
Dohoda č. 19 Stanislav Biháry poskytnutie priestorov a služieb  160,00 27.03.2018 03.04.2018
Dohoda č. 21 PROTOS PRODUCTIONS poskytnutie priestorov a služieb  764,01 04.04.2018 10.03.2018
Dohoda č. 22 Činoherný klub poskytnutie priestorov a služieb  329,00 06.04.2018 10.03.2018
Dohoda č. 23 CHKS poskytnutie priestorov a služieb 126,67 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 6A  CHKS zapožičanie inventára a majetku  12,00 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 2B CHKS o zabezpečení ozvučenia  33,20 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 25 CANTO,k.s. poskytnutie priestorov a služieb 156,72 12.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 18 Focusart s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  24,75 12.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 17 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb  27,50 13.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 16 Matica Slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 14.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 26 Ján Žatko poskytnutie priestorov a služieb 5,32 12.04.2018  16.04.2018
Dohoda č. 27 ČRIP oz poskytnutie priestorov a služieb  761,06 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 7A ČRIP oz zapožičanie inventára a majetku  30,00 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 3B ČRIP oz o zabezpečení ozvučenia  149,40 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 5C MRB s.r.o poskytnutie baru  50,00 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 28 Josef Drevo s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  59,85 16.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 9A TIK zapožičanie inventára a majetku  0,00  21.04.2018 27.04.2018
Dohoda č. 4B Matica Slovenská MO DNV o zabezpečení ozvučenia 33,20  22.04.2018 27.04.2018
 Dohoda č. 8A Matica Slovenská MO DNV zapožičanie inventára a majetku 0,50 22.04.2018 27.04.2018
 Dohoda č. 29 Matica Slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb  120,57 22.04.2018 27.04.2018
Dohoda č. 5B  MČ BA- DNV o zabezpečení ozvučenia 200,00 21.04.2018 27.04.2018
 Dohoda č. 7 Danko Beran poskytnutie priestorov a služieb 380,74 29.01.2018 30.04.2018
 Dohoda č. 24 Focusart s.r.o poskytnutie priestorov a služieb 24,75 09.04.2018 04.05.2018
Dohoda č. 7/2018  Ivan Zeman o uskutočnení vystúpenia  180,00 30.04.2018 04.05.2018
Dohoda č. 30 SNS poskytnutie priestorov a služieb 170,00 02.05.2018 15.05.2018
Dohoda č. 6B  MČ BA- DNV o zabezpečení ozvučenia 60,00 04.05.2018 15.05.2018
 Dohoda č. 5/2018 Michaela Pavelová o uskutočnení vystúpenia 120,00 13.05.2018 15.05.2018
Dohoda č. 8/2018 Šepitková Natália o uskutočnení vystúpenia 50,00 13.05.2018 15.05.2018
Dohoda č. 20 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb 38,50 30.04.2018 15.05.2018
Dohoda č. 33 Matica Slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 07.05.2018 21.05.2018
Dohoda č. 35 MŠ M.Marečka 16 poskytnutie priestorov a služieb 69,68 16.05.2018 21.05.2018
Dohoda č. 7B MŠ M.Marečka 16 o zabezpečení ozvučenia 42,00 16.05.2018 21.05.2018
Dohoda č. 34 KORADO spol. s.ro poskytnutie priestorov a služieb 240,00 17.05.2018 21.05.2018
Dohoda č. 36 SZZ ZO 4-28 Pod Srdacom poskytnutie priestorov a služieb 99,76 19.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 37 ZZDNV Glavica 4-6 poskytnutie priestorov a služieb 24,27 19.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 38 JDS ZO DNV poskytnutie priestorov a služieb 86,48 19.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 17/ 2018 Martanovič Dominik o uskutočnení vystúpenia 50,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 16/ 2018 Vladimír Dobrík o uskutočnení vystúpenia 500,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 15/ 2018 Roman Hulák o uskutočnení vystúpenia 80,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 14/ 2018 Zuzana Dudíková o uskutočnení vystúpenia 80,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 13/ 2018 Šimon Dudík o uskutočnení vystúpenia 80,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 12/   2018 Rudolf Cikatricis o uskutočnení vystúpenia 90,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 11/ 2018 Michal Kolárik o uskutočnení vystúpenia 90,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 10/ 2018 Jozef Petrík o uskutočnení vystúpenia 90,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 9/2018 Miroslav Dudík o uskutočnení vystúpenia 190,00 20.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 41 MŠ M.Marečka 20 poskytnutie priestorov a služieb 63,58 23.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 9B MŠ M.Marečka 20 o zabezpečení ozvučenia 16,60 23.05.2018 25.05.2018
ZMLUVA č. ZO2018Z6952 osobnyudaj.sk,s.r.o. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov   23.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 39 OZ Taste of Brass poskytnutie priestorov a služieb 70,00 23.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 43 Matica slovenská poskytnutie priestorov a služieb 749,63 23.05.2018 25.05.2018
Dohoda č. 40  MČ BA- DNV poskytnutie priestorov a služieb 2.462,72 20.05.2018 30.05.2018
Dohoda č. 10A Zuzana Grožajová zapožičanie inventára a majetku 24,50 25.05.2018 30.05.2018
Dohoda č. 6C Milania s.r.o poskytnutie baru 25,63 26.05.2018 01.06.2018
Dohoda č. 42 Braňo Pokorný poskytnutie priestorov a služieb 458,90 26.05.2018 01.06.2018
Dohoda č. 11A Braňo Pokorný zapožičanie inventára a majetku 25,00 26.05.2018 01.06.2018
Dohoda č. 32 Focusart s.r.o. poskytnutie priestorov a služieb 33,00 07.05.2018 01.06.2018
Dohoda č. 31 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb 44,00 03.05.2018 01.06.2018
Dohoda č. 12A Lubomír Kusý zapožičanie inventára a majetku 7,00 01.06.2018 11.06.2018
Dohoda č. 19/2018 Šepitková Natália o uskutočnení vystúpenia 90,00 02.06.2018 11.06.2018
Dohoda č. 18/2018 Vladimír Kolodič o uskutočnení vystúpenia 120,00 02.06.2018 11.06.2018
Dohoda č. 45 Matica Slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 04.06.2018 15.06.2018
Dohoda č. 50 Cech detských folkl.súborov poskytnutie priestorov a služieb   08.06.2018 15.06.2018
Dohoda č. 47 Vilém Koupý poskytnutie priestorov a služieb 222,37 09.06.2018 15.06.2018
Dohoda č. 13A Vilém Koupý zapožičanie inventára a majetku 70,40 09.06.2018 15.06.2018
Dohoda č. 15A Rímskokatolícka cirkev farnosť sv.Alžbety zapožičanie inventára a majetku 87,50 10.06.2018 15.06.2018
Dohoda č. 48  MČ BA- DNV poskytnutie priestorov a služieb 634,55 16.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 14A  MČ BA- DNV zapožičanie inventára a majetku 96,50 16.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 49  MČ BA- DNV poskytnutie priestorov a služieb 634,55 17.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 52 OZ Taste of Brass poskytnutie priestorov a služieb 70,00 19.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 46 Focusart s.r.o. poskytnutie priestorov a služieb 33,00 04.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 44 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb 44,00 05.06.2018 29.06.2018
Dohoda č. 53 Družstvo podielníkov Devín poskytnutie priestorov a služieb 122,19 26.06.2018 02.07.2018
Dohoda č. 10B Družstvo podielníkov Devín o zabezpečení ozvučenia 41,50 26.06.2018 02.07.2018
Dohoda č. 16A Inter Sporthotel spol.s.r.o zapožičanie inventára a majetku 87,50 29.06.2018 02.07.2018
Dohoda č. 51 ZŠ P.Horova 16 poskytnutie priestorov a služieb UMZ 25.06.2018 02.07.2018
Dohoda č. 8B ZŠ P.Horova 16 o zabezpečení ozvučenia 49,80 25.06.2018 02.07.2018
Dohoda č. 54 TC Eleganza poskytnutie priestorov a služieb 22,00 11.7.2018 15.07.2018
Dohoda č. 55 Lubomíra Petrová poskytnutie priestorov a služieb 22,00 13.07.2018 15.07.2018
Dohoda č. 7C MRB,s.r.o poskytnutie baru 20,00 13.07.2018 15.07.2018
Dohoda č. 20/2018 Martina Kuštárová o uskutočnení vystúpenia 80,00 15.07.2018 20.07.2018
Dohoda č. 21/2018 Jozef Kamencay o uskutočnení vystúpenia 80,00 15.07.2018 20.07.2018
Dohoda č. 22/2018 Marta Šútora o uskutočnení vystúpenia 80,00 15.07.2018 20.07.2018
Dohoda č. 23/2018 Matej Šútora o uskutočnení vystúpenia 80,00 15.07.2018 20.07.2018
Dohoda č. 25/2018 Denisa Kopočková o uskutočnení vystúpenia 80,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č. 26/2018 Mgr.art.Júlia Urdová o uskutočnení vystúpenia 80,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č. 29/2018 Martina Mestická o uskutočnení vystúpenia 80,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č. 27/2018 Marcel Petráš o uskutočnení vystúpenia 80,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č. 30/2018 Agnesa Ferienčíková o uskutočnení vystúpenia 110,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č. 24/2018 Michal Klas o uskutočnení vystúpenia 80,00 29.07.2018 01.08.2018
Dohoda č.31/2018 Pavol Varga o uskutočnení vystúpenia 100,00 19.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.32/2018 Peter Zwiebel o uskutočnení vystúpenia 100,00 19.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.33/2018 Katarína Veselská o uskutočnení vystúpenia 100,00 19.08.2018 27.08.2018
Dohoda č. 34/2018 Vladimír Dobrík o uskutočnení vystúpenia 500,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.35/2018 Ján Babjak o uskutočnení vystúpenia 300,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.36/2018 Miroslav Dudík o uskutočnení vystúpenia 200,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.37/2018 Ján Kružliak o uskutočnení vystúpenia 100,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.38/2018 Jozef Petrík o uskutočnení vystúpenia 100,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č. 39/2018 Michal Kolárik o uskutočnení vystúpenia 100,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č.40/2018 Juraj Bajús o uskutočnení vystúpenia 100,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č. 41/2018 Rudolf Cikatricis o uskutočnení vystúpenia 100,00 26.08.2018 27.08.2018
Dohoda č. 8C MRB,s.r.o poskytnutie baru 30,00 03.08.2018 27.08.2018
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-513-03865 Fond na podporu umenia Akvizícia knižnice v DNV 1.000,00 27.08.2018 10.09.2018
Dohoda č. 17A Encinger Lukáš zapožičanie inventára a majetku 45,50 31.08.2018 10.09.2018
Dohoda č. 56 Matica slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 2,66 03.09.2018 10.09.2018
Dohoda č. 57 Katarína Vicová poskytnutie priestorov a služieb 30,00 11.09.2018 25.09.2018
Dohoda č. 18A OZČRIP zapožičanie inventára a majetku 35,00 14.09.2018 25.09.2018
Dohoda č. 42/2018 Ivica Gabrišová o uskutočnení vystúpenia 200,00 19.09.2018 25.09.2018
Dohoda č. 19A Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zapožičanie inventára a majetku 51,00 22.09.2018 02.10.2018
Dohoda č. 11B Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves o zabezpečení ozvučenia 200,00 22.09.2018 02.10.2018
Dohoda č. 59 Matica slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 01.10.2018 05.10.2018
Dohoda č. 43/2018 Beáta Vlnková o uskutočnení vystúpenia 200,00 03.10.2018 05.10.2018
Dohoda č. 44/2018 Šepitková Natália o uskutočnení vystúpenia 50,00 06.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 60 Urbár DNV poskytnutie priestorov a služieb 215,38 07.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 12B Urbár DNV o zabezpečení ozvučenia 99,60 07.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 61 OZ Phantásia poskytnutie priestorov a služieb 206,81 11.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 62 JDS ZO DNV poskytnutie priestorov a služieb 86,48 13.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 13B JDS ZO DNV o zabezpečení ozvučenia 33,20 13.10.2018 16.10.2018
Dohoda č. 63 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov a služieb 39,18 23.10.2018 02.11.2018
Dohoda č. 14B Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves o zabezpečení ozvučenia 16,60 23.10.2018 02.11.20108
Dohoda č. 64 Matúš Vallo poskytnutie priestorov a služieb 119,30 26.10.2018 02.11.2018
Dohoda č. 20A Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zapožičanie inventára a majetku 64,00 26.10.2018 02.11.2018
Dohoda č. 9C JV Gruop s.r.o poskytnutie baru 16,31 27.10.2018 06.11.2018
Dohoda č. 46/2018 Runák Milan o uskutočnení vystúpenia 100,00 27.10.2018 06.11.2018
Dohoda č. 65 Ján Pešadík poskytnutie priestorov a služieb 33,00 03.11.2018 06.11.2018
Dohoda č. 66 Matica slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 05.11.2018 13.11.2018
Dohoda č. 67 Katarína Vicová poskytnutie priestorov a služieb 40,00 25.10.2018 13.11.2018
Dohoda č. 68 Ján Žatko poskytnutie priestorov a služieb 96,66 07.11.2018 13.11.2018
Dohoda č. 15B Ján Žatko o zabezpečení ozvučenia 49,80 07.11.2018 13.11.2018
Dohoda č. 45/2018 Pavel Maly o uskutočnení vystúpenia 500,00 08.11.2018 13.11.2018
Dohoda č. 69 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov a služieb 553,20 10.11.2018 15.11.2018
Dohoda č. 71 Jozef Drevo poskytnutie priestorov a služieb 25,65 15.11.2018 15.11.2018
Dohoda č. 47/2018 OZ ČRIP o uskutočnení vystúpenia 150,00 17.11.2018 26.11.2018
Dohoda č. 58 Alžbeta Kadlečíková poskytnutie priestorov a služieb 598,56 17.11.2018 26.11.2018
Dohoda č. 22A Alžbeta Kadlečíková zapožičanie inventára a majetku 45,50 17.11.2018 26.11.2018
Dohoda č. 21A Igor Neczli zapožičanie inventára a majetku 37,25 18.11.2018 26.11.2018
Dohoda č. 72 CHKZ na Slovensku poskytnutie priestorov a služieb 237,46 18.11.2018 26.11.2018
Dohoda č. 16B CHKZ na Slovensku o zabezpečení ozvučenia 49,80 18.11.2018 26.11.2018
ZMLUVA PLMC S.R.O o uskutočnení vystúpenia 3.900,00 21.11.2018 30.11.2018
SMLOUVA O VYSTOUPENÍ David Laštovka – (KROKY MICHALA DAVIDA o uskutočnení vystúpenia 1.500,00 21.11.2018 30.11.2018
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ Vratko Rohoň – SHOTGUN PRODUCTION o uskutočnení vystúpenia 4.800,00 27.11.2018 30.11.2018
Dohoda č. 73 MRB s.r.o poskytnutie priestorov a služieb 582,23 24.11.2018 30.11.2018
Dohoda č. 10C MRB s.r.o poskytnutie baru 50,00 24.11.2018 30.11.2018
Dohoda č. 74 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov a služieb 81,46 28.11.2018 05.12.2018
Dohoda č. 17B Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves o zabezpečení ozvučenia 33,20 28.11.2018 05.12.2018
Dohoda č. 70 Jana Iványiová poskytnutie priestorov a služieb 10,64 08.11.2018 05.12.2018
Dohoda č. 75 Katarína Vicová poskytnutie priestorov a služieb 30,00 13.11.2018 05.12.2018
Dohoda č. 19B OZ Črip o zabezpečení ozvučenia 150,00 17.11.2018 05.12.2018
Dohoda č. 11C MRB s.r.o poskytnutie baru 50,00 01.12.2018 05.12.2018
Dohoda č. 78 MetroCash&Carry SR poskytnutie priestorov a služieb 476,37 01.12.2018 05.12.2018
Dohoda č. 77 Matica slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 120,57 02.12.2018 05.12.2018
Dohoda č. 23A Matica slovenská MO DNV zapožičanie inventára a majetku 12,00 02.12.2018 05.12.2018
Dohoda č. 18B Matica slovenská MO DNV o zabezpečení ozvučenia 33,20 02.12.2018 05.12.2018
Dohoda č. 48/2018 Jakub Vlasák o uskutočnení vystúpenia 60,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 49/2018 Radovan Tomeš o uskutočnení vystúpenia 60,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 50/2018 Pavol Štefánek o uskutočnení vystúpenia 60,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 51/2018 Andrej Marek Kanja o uskutočnení vystúpenia 60,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 52/2018 Oto Gregor o uskutočnení vystúpenia 60,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 75  Bertha Vladimír poskytnutie priestorov a služieb 582,00 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 81 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov a služieb 751,74 06.12.2018 06.12.2018
Dohoda č. 82 JDS MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 86,48 09.12.2018 09.12.2018
Dohoda č. 20B JDS MO DNV o zabezpečení ozvučenia 16,60 09.12.2018 09.12.2018
Dohoda č. 83 Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov a služieb 70,97 11.12.2018 11.12.2018
Dohoda č. 21B O Z Chabík o zabezpečení ozvučenia 91,30 12.12.2018 12.12.2018
Dohoda č. 80 Katarína Vicová poskytnutie priestorov a služieb 20,00 04.12.2018 13.12.2018
Dohoda č. 79 Jana Iványiová poskytnutie priestorov a služieb 5,32 04.12.2018 13.12.2018
Dohoda č. 84 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves poskytnutie priestorov a služieb 156,46 14.12.2018 14.12.2018
Dohoda č. 22B Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves o zabezpečení ozvučenia 33,20 14.12.2018

14.12.2018

Dohoda č. 12C MRB s.r.o poskytnutie baru 50,00 15.12.2018 15.12.2018
Dohoda č. 85 DFS Kobylka poskytnutie priestorov a služieb 716,62 15.12.2018 15.12.2018
           
           
           
           
           

 

D