Miestna knižnica

Miestna knižnica


banner online katalog

Kontakty:
Miestna knižnica Devínska Nová Ves

Istrijská č. 6
841 07 Bratislava

Tel. číslo: + 421 2 64 77 51 90
E-mail: kniznica@istracentrum.sk

Knižnica ponúka výber nových kníh každého žánru. Študovňa so škálou odbornej literatúry a encyklopédií Vám pomôže pri písaní rôznych referátov a získavaní poznatkov prostredníctvom kníh. Knižnica plánuje rozšíriť pre širokú verejnosť svoje služby v oblasti sprístupnenia internetu.

Miestna knižnica v šk.roku 2022/2023 ponúka nasledovné podujatia:

Oboznámenie sa s knižnicou – organizované návštevy knižnice pre deti prvého stupňa základných škôl

Literárne súťaže a besedy:
„Hrdinovia z našich kníh“ – literárna súťaž pre ZŠ
„MAREC – Mesiac knihy“ –
besedy so spisovateľmi a vydavateľstvami a literárna súťažpre žiakov základných škôl


Projekty :
„Kúzelná rozprávka“ –
projekt zameraný pre materské školy
„Stretnutie v študovni“ –
projekt pre III. a IV. ročníky ZŠ

Iné akcie knižnice:
„Vôňa Vianoc“ – zdobenie vianočných perníkov a ukážka pečenia  oblátok
„Veľkonočné inšpirácie“ – ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok
Letná čitáreň
– na nádvorí knižnice