Fotogaléria

Za účelom propagácie sú z týchto podujatí vyhotovené fotografie.

Vstupom na podujatie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dobrovoľne súhlasíte s ich zverejnením na webovej a facebookovej stránke Istra Centra.

Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., §14, ods. 3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom propagacia@istracentrum.sk