MAREC – Mesiac knihy

MAREC – Mesiac knihy

Každoročne v mesiaci marec knižnica pre svojich detských čitateľov okrem prezentácie a oboznamovania sa s knižnicou, pripravuje týždeň stretnutí so spisovateľmi a zástupcami knižných vydavateľstiev. Tento súbor akcií sa už tradične koná pod názvom„MAREC – Mesiac knihy“. Začiatkom roka knižnica vyhlasuje aj literárnu súťaž – každý rok na inú tému. Vyhodnotenie  a odmenenie žiakov knižnými cenami prebieha práve počas tohto podujatia.

V roku 2016 sa podujatie „MAREC – Mesiac knihy“ uskutočnilo v dňoch 15., 16. a 17. marca. Žiakom základných škôl z Devínskej Novej Vsi a Devína sa prezentovali spisovateľka Diana Mašlejová so zástupcom z vydavateľstva Albatros, hudobník a spisovateľ Branislav Jobus  a spisovateľ Daniel Hevier so zástupcom vydavateľstva Trio publishing.

DSCN9541