Naši známi

MÚ MČ Devínska Nová Ves

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava
 
Detský folklórny súbor KOBYLKA, Hradištná 43, 841 07 Bratislava

Detský folklórny súbor GRBARČIETA, Samova 11, 841 07 Bratislava

 

Folklórny súbor ČRIP, Pod Lipovým 47, 841 07, Bratislava
 

DTV – Devínskonovoveská televízia

Tanečné centrum – TC ELEGANZA

Mažoretky TINA

Škola šeliem
 
BUBLINKA