Pravidelné aktivity IstraCentra

Pravidelné aktivity IstraCentra

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOBYLKA
Umelecký vedúci: Ing. Milan Rusko
Tanečný pedagóg: Ing. Ľubica Csornaiová
Organizačná vedúca a tanečný pedagóg:
Miroslava Šimeková
Nácviky: (veľká sála Istra Centra)
– pondelok od 17.00 – 19.00 h.
– streda od 16.00 – 19.00 h.

Informácie pred nácvikmi u vedúcich DFS Kobylka

TANEČNÉ CENTRUM ELEGANZA
Tréneri:
Ing. Milan Bačiak – viacnásobný Majstrer SR v štandardných tancoch
Tomáš Komenda – Majster ČR v latinsko-amerických tancoch
Nácviky: (veľká sála Istra Centra)
– pondelok  od 19.30 – 21.00 h. tanečná pre dospelých – Hobby klub
– utorok  od 14.00 – 21.00 h. detský spoločenský tanec od 6. r.
– streda od 19.30 – 21.00 h. tanečná pre dospelých – Hobby klub
– štvrtok  od 18.30 – 21.00 h. tanečná pre dospelých – Hobby klub (od októbra)
Informácie počas nácvikov u trénerov alebo na www.eleganza.sk

o.z. Činoherný klub DNV
Nácviky: (veľká sála Istra Centra)
– každý piatok od 17.00 – 19.00 h.
– PR manager Činoherného klubu : Zuzana HRDLIČKOVÁ:
Viac info na: www.cinohernyklub.sk

FOLKLÓRNY SÚBOR ČRIP
Nácviky: (Istrijská 6)
– utorok od 15.30 – 18.00 h
– štvrtok od 15.30 – 20.00 h

TANEČNÝ KRÚŽOK PRE DETI
Nácviky: (Istrijská 6)
– streda od 15.30 – 17.30 h

ŠKOLA ŠELIEM
Nácviky: (Istrijská 6)
– pondelok od 18.30 – 20.00 h  kung fu pre mládež a dospelých
– utorok od 17.00 – 18.00 h  kung fu pre deti 5 – 10 rokov
– streda od 18.30 – 20.00 h  kung fu pre mládež a dospelých

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY PRE ŽENY
Stretnutia: Istra Centrum, prevádzka
– štvrtok od 18.00 – 20.00 h.

SLUŽBY OBČANOM DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI A OKOLIA

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
Stretnutia: prvý pondelok v mesiaci, 19.00 h.
malá spoločenská miestnosť, Istrijská 6

 

Posledná úprava Pondelok, 3 September 2020 9:29