September 2017

istracentrum, · Kategórie: Nezaradené

od 4. 9. 2017
Zápisy a konkurzy do pravidelných aktivít Istra Centra
– podrobnejšie info o zápisoch a konkurzoch do aktivít a krúžkov u vedúcich jednotlivých aktivít na na www.istracentrum.sk
Miesto: Istra Centrum

17.9.2017, 17.00 h
Kohútik a sliepočka
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Žihadlo
Vstupné: 1,50 €
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

23.9.2017
140. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

24.9.2017, 17.00 h
Bez opony
– ďalšie pokračovanie úspešnej talk show so zaujímavým hosťom
Vstupné: 4 € (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 €)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

30.9.2017, 15.00 h
Schôdza JDS
– stretnutie miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves