Objednávky IC 2018

Objednávky IC 2018

Číslo Dodávateľ Adresa Predmet Hodnota
(s DPH)
Dátum
vyhotovenia
 R/1/2018 KVART Južná 6580/5, 91108 Trenčín predstavenie 250,00 22.01.2018
R/2/2018 Gastroglass Slovakia s.r.o Agátova 6/B, 84101 Bratislava poháre 345,60 23.01.2018
R/3/2018 SECURITES s.r.o Istrijská55, 84107 Bratislava usporiadateľská služba 100,80 05.02.2018
R/4/2018 Divadlo Na hojdačke Lichardova 23, 01001 Žilina predstavenie 250,00 05.02.2018
R/5/2018 Schweighoferová Na Revíne 17, 83101 Bratislava predstavenie 250,00 05.02.2018