Zmluvy IC 2018

 

Zmluvy IC 2018
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
 Dohoda č. 1 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb 5,32 08.01.2018 08.01.2018
Dohoda č. 1 A  Matica Slovenská MO DNV zapožičanie inventára a majetku  101,40 13.01.2018 13.01.2018
Dohoda č. 1 C Milania s.r.o poskytnutie baru 25,63 13.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 2 Focusart s.r.o  poskytnutie priestorov a služieb 16,50 08.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 3 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb  553,63 13.01.2018  13.01.2018
Dohoda č. 5 Protos Productions  poskytnutie priestorov a služieb 646,47 24.01.2018  24.01.2018
Dohoda č. 1/2018  Michal Behun o uskutočnení vystúpenia 240,00 24.01.2018 24.01.2018
Dohoda č. 6  Devínska Inak oz  poskytnutie priestorov a služieb  503,30 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 2 A Devínska Inak oz  zapožičanie inventára a majetku  55,00 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 2 C Milania s.r.o  poskytnutie baru 27,96 27.01.2018 29.01.2018
Dohoda č. 4  Rybári poskytnutie priestorov a služieb  553,63 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 3 A  Rybári   zapožičanie inventára a majetku  52,50 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 3 C  Milania s.r.o  poskytnutie baru  25,63 03.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 8 Josef Drevo  poskytnutie priestorov a služieb  55,60 05.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 9 Matica Slovenská MO DNV  poskytnutie priestorov a služieb 5,32 05.02.2018 05.02.2018
Dohoda č. 5 A Rada rodičov Chabik  zapožičanie inventára a majetku  42,00 08.02.2018 12.02.2018
Dohoda č. 12 Peter Kolega  poskytnutie priestorov a služieb  16,50 09.02.2018 12.02.2018
Dohoda č. 11  Chorvátsky kultúrny spolok  poskytnutie priestorov a služieb  582,23 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 4A Chorvátsky kultúrny spolok zapožičanie inventára a majetku  71,80 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 4C Milania s.r.o poskytnutie baru  23,30 10.02.2018 15.02.2018
Dohoda č. 15 Focusart s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  5,50 05.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 10 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb  38,50 06.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 6/2018 Verner Václav o uskutočnení vystúpenia 300,00 13.02.2018 20.02.2018
Dohoda č. 13 JDS ZO DNV poskytnutie priestorov a služieb  75,86  17.02.2018 01.03.2018
Dohoda č. 1B JDS ZO DNV o zabezpečení ozvučenia 16,60 20.02.2018 01.03.2018
Dohoda č. 14 Ing.Peter Rajkobvič poskytnutie priestorov a služieb  10,52 22.02.2018 12.03.2018
Dohoda č. 2/2018 Beáta Vlnková o uskutočnení vystúpenia  120,00 28.02.2018 14.03.2018
Dohoda č. 3/2018 Alena Mrvová Kocková o uskutočnení vystúpenia  50,00 13.03.2018  23.03.2018
Dohoda č. 4/2018 Roman Brat o uskutočnení vystúpenia  50,00 14.03.2018 23.03.2018
Dohoda č. 19 Stanislav Biháry poskytnutie priestorov a služieb  160,00 27.03.2018 03.04.2018
Dohoda č. 21 PROTOS PRODUCTIONS poskytnutie priestorov a služieb  764,01 04.04.2018 10.03.2018
Dohoda č. 22 Činoherný klub poskytnutie priestorov a služieb  329,00 06.04.2018 10.03.2018
Dohoda č. 23 CHKS poskytnutie priestorov a služieb 126,67 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 6A  CHKS zapožičanie inventára a majetku  12,00 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 2B CHKS o zabezpečení ozvučenia  33,20 08.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 25 CANTO,k.s. poskytnutie priestorov a služieb 156,72 12.04.2018 13.04.2018
Dohoda č. 18 Focusart s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  24,75 12.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 17 Monika Puš-Szaszová poskytnutie priestorov a služieb  27,50 13.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 16 Matica Slovenská MO DNV poskytnutie priestorov a služieb 5,32 14.03.2018 13.04.2018
Dohoda č. 26 Ján Žatko poskytnutie priestorov a služieb 5,32 12.04.2018  16.04.2018
Dohoda č. 27 ČRIP oz poskytnutie priestorov a služieb  761,06 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 7A ČRIP oz zapožičanie inventára a majetku  30,00 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 3B ČRIP oz o zabezpečení ozvučenia  149,40 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 5C MRB s.r.o poskytnutie baru  50,00 14.04.2018 19.04.2018
Dohoda č. 28 Josef Drevo s.r.o poskytnutie priestorov a služieb  59,85 16.04.2018 19.04.2018