Zmluvy IC 2019

Zmluvy IC 2019
Názov a číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvySuma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č. 1
MS MO DNVkrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC5,3207.01.201915.01.2019
Dohoda č. 2 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC608,8312.01.201922.01.2019
Dohoda č. 1A MS MO DNV zapožičanie inventára a majetku IC95,7012.01.201922.01.2019
Dohoda č. 1CMRB s.r.okrátkodobé poskytnutie baru30,0012.01.201922.01.2019
Dohoda č.3 Protos Productions krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 901,1420.01.201901.02.2019
Dohoda č. 2CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 30,0026.01.201901.02.2019
Dohoda č. 5Vydavateľ Devínskej Inak krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 595,4226.01.201901.02.2019
Dohoda č. 2A Vydavateľ Devínskej Inak zapožičanie inventára a majetku IC 76,7026.01.201901.02.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 1 MgrArt.Peter Hrbíkumelecké vystúpenie60,0027.01.201901.02.2019
Dohoda č. 7Josef Drevo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 59,8530.01.201901.02.2019
Dohoda č. 4Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 7,9817.01.201901.02.2019
Dohoda č. 8MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3204.02.201915.02.2019
Dohoda č. 9Rybársky ples krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 501,3009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 4A Rybársky ples zapožičanie inventára a majetku IC 55,0009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 3CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0009.02.201915.02.2019
Dohoda č. 11Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 11,0011.02.201915.02.2019
Dohoda č. 75Bertha Vladimír
krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC
582,2316.02.201925.02.2019
Dohoda č. 5ABertha Vladimír zapožičanie inventára a majetku IC 73,6016.02.201925.02.2019
Dohoda č. 4CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0016.02.201925.02.2019
Dohoda č. 12MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 39,1820.02.201925.02.2019
Dohoda č. 1BMČ BA DNVzabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC16,6020.02.201925.02.2019
Dohoda č. 6Jana Ivanyová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3231.01.201925.02.2019
Dohoda č. 10Hanušovská Eva krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 603,9308.02.201925.02.2019
Dohoda č. 3A Hanušovská Eva zapožičanie inventára a majetku IC 42,9008.02.201925.02.2019
Dohoda č. 5CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0023.02.201904.03.2019
Dohoda č. 13JDS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 72,5824.02.201904.03.2019
Dohoda č. 2BJDS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2024.02.201904.03.2019
Dohoda č. 14CHKS DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 613,2502.03.201911.03.2019
Dohoda č. 6ACHKS DNV zapožičanie inventára a majetku IC 55,1002.03.201911.03.2019
Dohoda č. 6CMRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 50,0002.03.201911.03.2019
Dohoda č. 16MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3204.03.201911.03.2019
Dohoda č. 17Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 2,6604.03.201911.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 2Verner Václav umelecké vystúpenie 350,0005.03.201911.03.2019
Dohoda č. 18OZ Strmý kopec krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 10,0006.03.201911.03.2019
Dohoda č. 19Záhradkári pod Srdcom SZZ ZO 4-28 krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 103,9909.03.201920.03.2019
Dohoda č. 20MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 488,1016.03.201920.03.2019
Dohoda č. 21MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 103,0516.03.201920.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 3Toňa Revajová umelecké vystúpenie 50,0020.03.201929.03.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.4 Ján Uličiansky umelecké vystúpenie 50,0021.03.201929.03.2019
Dohoda č. 22TC Eleganza krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 85,3921.03.201929.03.2019
Dohoda č. 7ATROJSTEN zapožičanie inventára a majetku IC 45,0022.03.201929.03.2019
Dohoda č. 24MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 90,7124.03.201929.03.2019
Dohoda č. 3BMS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2024.03.201929.03.2019
Dohoda č. 23Josef Drevo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 59,8525.03.201929.03.2019
Dohoda č. 26MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 448,2030.03.2019905.04.2019
Dohoda č. 27 MČ BA DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 105,0030.03.201905.04.2019
Dohoda č. 25CHKS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 132,3131.03.201905.04.2019
Dohoda č. 8A CHKS MO DNV zapožičanie inventára a majetku IC 12,0031.03.201905.04.2019
Dohoda č. 4B CHKS MO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8031.03.201905.04.2019
Dohoda č. 15Jana Iványovákrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3207.03.201905.04.2019
Dohoda č. 29MS MO DNVkrátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3201.04.201905.04.2019
Dohoda č. 30B.H.S O.Z krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 600,3906.04.201915.04.2019
Dohoda č. 9A B.H.S O.Z zapožičanie inventára a majetku IC 86,5006.04.201915.04.2019
Dohoda č.7C MRB s.r.o krátkodobé poskytnutie baru 25,0006.04.201915.04.2019
Dohoda č. 31 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3209.04.201915.04.2019
Dohoda č.32 VOCE s.r.o krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 156,7212.04.201924.04.2019
Dohoda č.33 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 78,3615.04.201924.04.2019
Dohoda č. 5BSNS zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 170,0016.04.201924.04.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.5Mgr.Art. Peter Hrbík umelecké vystúpenie 150,0027.04.201907.05.2019
Dohoda č.34 SZZ ZO4-6 Glavica krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 33,7827.04.201907.05.2019
Dohoda č.6B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 350,0027.04.201907.05.2019
Dohoda č.10A MČ BA-DNV zapožičanie inventára a majetku IC 62,0026.04.201907.05.2019
Dohoda č.36 Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 7,9804.04.201907.05.2019
Dohoda č. 7B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 74,7003.05.201907.05.2019
Dohoda č. 35 MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3206.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.6 Mgr.Art. Peter Hrbík umelecké vystúpenie 168,0011.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.7 Bianca Kukučková umelecké vystúpenie 150,0012.05.201915.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.8 Šepitková Natália umelecké vystúpenie 50,0012.05.201915.05.2019
Dohoda č. 38 Ing.Ján Žatko krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 11,0013.05.201923.05.2019
Dohoda č. 39 Umelci z Istrijskej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 70,0014.05.201923.05.2019
Dohoda č. 40MŠ M.Marečka krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 69,2217.05.201923.05.2019
Dohoda č. 8B MŠ M.Marečka zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8017.05.201923.05.2019
Dohoda č. 9BJDS ZO DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 33,2018.05.201923.05.2019
Dohoda č. 41 JDS ZO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 90,7118.05.201923.05.2019
Dohoda č. 42Umelci z Istrijskej krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 70,0020.05.201931.05.2019
Dohoda č. 43Lukaš Krist-Bandy studio krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 117,5421.05.201931.05.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č.9 Adam Brosch umelecké vystúpenie 120,0001.06.201906.06.2019
Dohoda č. 37 Jana Iványová krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 10,6409.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 45 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 448,2025.05.2019 06.06.2019
Dohoda č.44 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 105,0025.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 46 Urbár DNV pozem.spoločenstvo krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 132,3126.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 10B Urbár DNV pozem.spoločenstvo zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8026.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 47 MČ BA-DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 122,1929.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 11B MČ BA-DNV zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej aparatúry IC 49,8029.05.2019 06.06.2019
Dohoda č. 48MS MO DNV krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb IC 5,3203.06.2019 06.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 10 Vladimír Dobrík umelecké vystúpenie 400,0009.06.201912.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 11 Roman Hulák umelecké vystúpenie 100,0009.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 12Zuzana Dudíková umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 13Šimon Dudík umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 14Rudolf Cikatricis umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 15Michal Kolárik umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 16Karol Samko umelecké vystúpenie 100,00 09.06.2019 12.06.2019
Dohoda o uskutočnení vystúpenia č. 17Miroslav Dudík umelecké vystúpenie 200,00 09.06.2019 12.06.2019