Zmluvy IC 2017

 

Zmluvy IC 2017
Názov a číslo zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
(s DPH)
Dátum
podpisu
Dátum zverejnenia
Dohoda č. 1  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov 5,32 09.01.2017 09.01.2017
Dohoda č. 2  Umelci z Istrijskej  poskytnutie priestorov  453,97  11.01.2017  11.01.2017
Dohoda č. 1C  Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru 25,63  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 1A  MO Matica Slovenská  poskytnutie inventára  49,00  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 3  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  553,63  14.01.2017  14.01.2017
Dohoda č. 2C  Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov baru  50,00  20.01.2017  20.01.2017
Dohoda č. 2A  Umelci z Istrijskej poskytnutie inventára  109,40  20.01.2017  20.01.2017
Dohoda č. 6  OZ Devínska Inak  poskytnutie priestorov  553,63  27.01.2017  27.01.2017
Dohoda č. 3A  OZ Devínska Inak poskytnutie inventára  79,60  27.01.2017  27.01.2017
Dohoda č. 3C Milania s.r.o. poskytnutie priestorov baru  25,63  28.01.2017  28.01.2017
Dohoda č. 26  Komunita: Ján Krstiteľ  poskytnutie priestorov  559,98  03.02.2017  03.02.2017
Dohoda č. 5A  Komunita: Ján Krstiteľ poskytnutie inventára  51,40  03.02.2017  03.02.2017
Dohoda č. 7  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  3,99  06.02.2017  06.02.2017
Dohoda č. 6A Ples Rybári  poskytnutie inventára  94,60  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 8 Ples Rybári  poskytnutie priestorov  512,90  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 7A Črip OZ  poskytnutie inventára  24,50  10.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 4C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  25,63  11.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 4A Rada rodičov Chabik  poskytnutie inventára  40,00 20.02.2017  20.02.2017
Dohoda č. 9  Chorvátsky kult. spolok  poskytnutie priestorov  553,63  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 8A  Chorvátsky kult. spolok  poskytnutie inventára  101,90  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 5C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  26,79  25.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 10  JDS poskytnutie priestorov  71,96  26.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 1B  JDS zabezpečenie ozvučenia  33,20  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Michal Kordoš umelecké vystúpenie  300,00  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 11 Peter Rajkovič poskytnutie priestorov 3,99  27.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 6C Milania s.r.o.  poskytnutie priestorov baru  16,31  28.02.2017  28.02.2017
Dohoda č. 12 Jana Hulínová poskytnutie priestorov  265,28  03.03.2017  06.03.2017
Zmluva o spolupráci Mestská knižnica v BA  07.03.2017  12.03.2017
Hromad.licenč.zmluva  SOZA  13.03.2017  22.03.2017
Dohoda č. 14 OZ Emanuel poskytnutie priestorov  149,13  18.03.2017  22.03.2017
Dohoda č. 13 MO Matica Slovenská poskytnutie priestorov  5,32  06.03.2017  23.03.2017
Dohoda č. 16 OZ Strmý kopec poskytnutie priestorov  10,00  22.03.2017  27.03.2017
Dohoda č. 15 Mekka s.r.o.  poskytnutie priestorov  274,26  24.03.2017  30.03.2017
Dohoda č. 17 Protos Prosuctions  poskytnutie priestorov 1175,40  25.03.2017  30.03.2017
Dohoda č. 18  Moms  poskytnutie priestorov  5,32  03.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 9A  Rekvizity s.r.o.  poskytnutie inventára  50,00  04.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 10A OZ Vestigium  poskytnutie inventára  21,00  07.04.2017  07.04.2017
Dohoda č. 19  Zvaz zahradkarov Glavica  poskytnutie priestorov  25,00  08.04.2017 12.04.2017
Dohoda č. 20  Moms  poskytnutie priestorov  86,34  08.04.2017  12.04.2017
Dohoda č. 2B  Moms  zabezpečenie ozvučenia  24,90  10.04.2017  12.04.2017
Dohoda č. 3B  OZ Črip  zabezpečenie ozvučenia  150,00  18.04.2017  21.04.2017
Dohoda č. 23  Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov  31,21  21.04.2017  21.04.2017
Dohoda č. 24  Peter Baláž poskytnutie priestorov  156,72  22.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 12A  TIK DNV  poskytnutie inventára  57,00  22.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 11A  Chorvátsky kult. spolok poskytnutie inventára  12,00  23.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 22  Chorvátsky kult. spolok poskytnutie priestorov 117,48  23.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 4B Chorvátsky kult. spolok  zabezpečenie ozvučenia  33,20  24.04.2017  28.04.2017
Dohoda č. 5B MČ DNV zabezpečenie ozvučenia 180,00 24.04.2017 28.04.2017
Dohoda č. 26  Jana Hulinová  poskytnutie priestorov  265,28  28.04.2017  02.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  OuKey  umelecké vystúpenie  300,00  30.04.2017  02.05.2017
Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb č.Z20176345_Z  O2  26.04.2017  05.05.2017
Dohoda č. 27  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32  03.05.2017  12.05.2017
Dohoda č. 6B  MÚ DNV  zabezpečenie ozvučenia  100,00  05.05.2017 12.05.2017
Dohoda č. 28  JDS  poskytnutie priestorov  82,58  07.05.2017 12.05.2017
Dohoda č. 7B JDS  zabezpečenie ozvučenia  33,20 07.05.2017  12.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Ján Srna  umelecké vystúpenie  100,00  12.05.2017  19.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Natália Šepitková  umelecké vystúpenie  50,00  14.05.2017  19.05.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Michaela Pavelová  umelecké vystúpenie  100,00  14.05.2017  19.05.2017
Dohoda č. 29 Umelci z Istrijskej poskytnutie priestorov  78,36  16.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 30  MŠ M. Marečka poskytnutie priestorov  44,00  17.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 8B  MŠ M. Marečka  zabezpečenie ozvučenia  16,60 17.05.2017 19.05.2017
Dohoda č. 31 Jana Hulinová  poskytnutie priestorov  265,28  19.05.2017  26.05.2017
Dohoda č. 32 Wayout s.r.o.  poskytnutie priestorov  78,36  21.05.2017 26.05.2017
Dohoda č. 33 SZZ Pod Srdcom  poskytnutie priestorov  81,46 27.05.2017  02.06.2017
Dohoda č. 34  Urbár DNV poskytnutie priestorov  117,48 28.05.201 02.06.2017
Dohoda č. 9B Urbár DNV  zabezpečenie ozvučenia  49,80 28.05.2017  02.06.2017
Dohoda č. 35  MO Matica Slovenská  poskytnutie priestorov  5,32 29.05.2017  

02.06.2017

 

Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Patrik Beňa  umelecké vystúpenie  30,00 03.06.2017  06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia Martin Beňa  umelecké vystúpenie  30,00  03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Natália Šepitková  umelecké vystúpenie  80,00 03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Martina Majlíková  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Karol Samko  umelecké vystúpenie  50,00 04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vladimíra Huláková  umelecké vystúpenie 50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Roman Hulák  umelecké vystúpenie  50,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Zuzana Dudíková  umelecké vystúpenie  50,00 04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  šimon Dudík  umelecké vystúpenie  30,00  03.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Vladimír Dobrík  umelecké vystúpenie 150,00  04.06.2017   06.06.2017
Dohoda o uskutočnení vystúpenia  Miroslav Dudík  umelecké vystúpenie  150,00 04.06.2017   06.06.2017